Välkommen till Rådgivningscentrum

Vi finns till för dig som bor i Lidköpings kommun och behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi finns också för dig som oroar dig över din aggressivitet, ilska eller är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Är du anhörig till någon med sådan problematik erbjuder vi stöd också till dig.

När du kommer till Rådgivningscentrum utforskar vi tillsammans med dig hur du kan förändra din livssituation på ett sätt som passar just dig.

Ring oss på nummer 0510-77 12 67.
Måndag och fredag 08.00-09.00 och onsdag 15.00-16.00.

Besöksadress: Rådgivningscentrum, Fiskaregatan 4 C, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern (Vid Rörstrandsområdet)

Öppettider för drop in:
Drogtest och alkoholtest måndag och fredag 08.00 – 09.30. Alkoholtest och antabus på onsdagar klockan 15.00 – 16.00.

Så här kan vi hjälpa dig:

När man lever med missbruk, beroende eller våld i nära relationer kan man behöva stöd och hjälp för att hitta alternativa sätt att leva.

Rådgivningscentrums insatser är individanpassade. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att leva ett liv där du kan känna dig tillfreds.

På Rådgivningscentrum jobbar alkohol- och drogterapeut och socionomer. De evidensbaserade metoder vi arbetar utifrån är bl. a. tolvstegsprogram, samtal med kognitiv inriktning (KBT), motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (CRA).

Rådgivningscentrum erbjuder

 • Möjlighet till alkohol- och drogtester
 • Enskilda stöd- och behandlande samtal
 • Motivationsgrupp
 • Beroendebehandling i grupp med ett års eftervård
 • Haschavvänjningsprogram
 • Informationsprogram för ungdomar/föräldrar om alkohol och droger
 • Personstöd utifrån individuellt behov och planering
 • Anhöriggrupp
 • Enskilda samtal till anhöriga
 • Samtal utifrån våldsutsatthet
 • Samtal utifrån aggressivitet och/eller våldsutövande
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se