Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner.

Här hittar du kallelser och protokoll

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Revisionen 2023-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Länsstyrelsens slutliga rösträkning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Dokument eller extern anslagstavlaSlutlig sammanräkning.docx Word, 46.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsen 2024-05-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 107-165
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Samråd av nya föreskrifter om avfallshantering
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaMissiv avfallsföreskrifter Lidköping.docx Word, 46.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (63 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Miljö- och byggnadsnämnden 2024-06-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer65-87
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMarianne Sörensen
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 6. Samordningsförbundet protokoll 2024-06-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSamordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-17
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  Dokument eller extern anslagstavlaTillkännagivande KF 2024-06-17.pdf Pdf, 18.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Tillkännagivande om extra ärende på kommunfullmäktige 2024-06-17
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  Dokument eller extern anslagstavlaTillkännagivande om extra ärende på KF 2024-06-17.pdf Pdf, 19.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Välfärdsnämnden 2024-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärdsnämnden
  Paragrafer§§ 49-69
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareSiri Karlsson
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)

Överklaga beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, vilket eller vilka fel du tycker har gjorts samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig. Överklagandet ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se