Algblomning

Algblomning är i själva verket cyanobakterier, mikroskopiska organismer som naturligt förekommer i hav och sjöar. När cyanobakterierna blommar liknar de alger, därför kallas det vanligtvis för algblomning. Vissa sorters cyanobakterier kan vid blomning bilda toxiner och kan vara skadliga för människor och djur. Framförallt små barn och djur är speciellt känsliga för dessa toxiner.

Alger finns alltid naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden och typen alger kan variera. Alg tillväxten styrs av ljus, temperatur och mängden näring.

Om det finns ett överskott på näringsämnen och det är gynnsamt även i övrigt kan det bli en extrem tillväxt av alger. Det kallas algblomning och vattnet blir grumligt och får en blågrön eller brungrön ton. Algblomning är i själva verket cyanobakterier, vissa typer av cyanobakterier kan vid blomning bilda toxiner (gifter) och kan vara skadliga för människor och djur. Framförallt små barn och djur är speciellt känsliga för dessa toxiner. Mängden alger är ofta större i de grundaste områdena utmed långgrunda stränder.

Det är vanligast med algblomning under senare delen av sommaren, men det kan också ske tidigare. Algblomning förekommer mycket sporadiskt och beror bland annat på temperatur, väder- och vindförhållanden. En algblomning kan förekomma på olika djup, på olika platser på en badplats, under flera veckor eller endast under någon timme. Det går inte att förutse om, när eller var det kommer uppstå algblomning eller hur långvarig den blir. Det går heller inte att förutse hur giftig algblomningen är.

Kommunen tar inte badvattenprover för att analysera förekomsten av algblomning. Det tar några dagar att få ett analyssvar på ett prov och eftersom läget kan förändras väldigt snabbt kan kommunen inte ha aktuell och tillförlitlig information. Vi uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksamma, ta eget ansvar och bedöma när det verkar olämpligt att bada. Detta gäller framförallt med små barn och djur. Vi avråder från att bada om det är algblomning.

Symptom på förgiftning

Om du badar i algblomning och får i dig mycket alger kan du få symptom på förgiftning. Hos människor liknar det matförgiftning med feber, öron- och huvudvärk, ögonbesvär och hudirritationer med klåda och utslag. Barn är en riskgrupp eftersom de lätt får i sig vatten. Djur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls. Har man ändå badat är det bra att duscha efteråt i rent vatten.

Vid symptom, kontakta sjukvården eller veterinär.

Tänk på detta

  • Låt bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av mycket alger.
  • Undvik att bada i skyddade vikar med dålig vattenomsättning.
  • Drick inte vattnet och undvik kallsupar.
  • Mängden alger är ofta större i det grunda området utmed långgrunda stränder.
  • Badande barn är en riskgrupp eftersom de ofta får i sig vatten och badar i de grundaste områdena.
  • Djur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls.

Mer information om algblomning hittar man hos havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats..

Sjukdomsinformation om algtoxinförgifting hittar man hos folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se