Utökad medborgardialog 2019 - Framtidsverkstan

Framtidsverkstan i Kopparportens galleria va öppen för allmänheten under hela september månad 2019. Här presenterar vi en del av den fakta och statistik vi arbetat fram av det material och synpunkter som ni, allmänheten, lämnade in. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

Syftet och genomförandet

Syftet med Framtidsverkstan var att samla in synpunkter och tankar om stadens framtida planering inför den stadsutevcklingsplan som ska tas fram för Lidköping. Besökarna bidrog med sina synpunkter via samtal, skriftliga synpunkter i ”Spikers corner”, webbenkät och genom att spela ”Stadsbyggnadsspelet”. Alla synpunkter har sammanställts och analyserats och utgör nu ett viktigt underlag när tjänstepersoner på kommunen arbetar vidare med att ta fram ett samrådsförslag för stadsutvecklingsplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se