Move - hållbart resande

Hur får vi fler att se potentialen i hållbara transportlösningar?Lidköpings kommun söker svar på detta med projektet Move. I Lidköping har vi valt att fokusera på anställdas resande till och från jobbet och på våra tjänsteresor.

logotyp Move och Interreg

EU's Interreg ØKS program stödjer projektet och har beviljat nästan 21 miljoner SEK för projektet. Projektet har en total budget på nästan 36 miljoner SEK. Vi är nu 13 kommuner och trafiksällskap i Sverige, Norge och Danmark som beviljats och delar på dessa projektmedel. Projektet pågår i tre år fram till 2026.

Studier i Sverige, Norge og Danmark visar att bilen är den mest använda transportformen. När vi ska transportera oss till t.ex. skola, arbete eller fritidsaktiviteter tar de allra flesta av oss bilen.

Men det är just våra transporter som står för en stor del av CO2-utsläppen. Om vi skal minska våra CO2-utsläpp måste vi transportera oss mer hållbart, vilket också har flera fördelar; förutom att minska CO2-utsläppen kommer det också att minska trängseln i städerna och förbättra folkhälsan.

Vår erfarenhet är att förändringar av beteenden i valet av transport inte kommer av sig självt. Därför fokuserar vi på att både samarbeta med målgruppen och använda kunskap om beteende och nudging för att mögliggöra en förändring.

I Move arbetar vi med hur vi ska få fler att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt. Det ska vi göra genom att utveckla initiativ som vi tror kan inspirera fler att välja hållbara transportsätt. Vi kommer att testa och mäta effekten av dessa åtgärder och i slutändan hoppas vi ha utvecklat framgångsrika åtgärder som även kan användas av andra i Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer om projektet Move. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Denis Tomazic

Titel: Samhällsplanerare

Enhet: Samhälle

Tel: 0510770204

E-post: Denis.Tomazic@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se