Rehabilitering i hemmet

Kommunrehab finns till för dig som har hemsjukvård i hemmet, deltar i daglig verksamhet eller bor i särskild boendeform.

Inom Kommunrehab kan du få stöd av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Vår uppgift

Vår uppgift är att ge stöd till dig som har svårt att klara dina vardagsaktiviteter. Vår rehabpersonal arbetar i team tillsammans med hemtjänstpersonal och distriktssköterskor.

Teamet har kontinuerlig kontakt med biståndshandläggare. Vi har även rehabiliteringsansvaret under vistelsetiden på dagverksamheten. Primärvården ansvarar för rehabilitering hos personer som bor i ordinärt boende och som inte är inskrivna i hemsjukvården, det vill säga att du kan ta dig till Vårdcentralen.

Behov av hjälpmedel

Du som är inskriven i kommunal Hälso- och sjukvård kontaktar arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut, de gör ofta ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas väl rengjort när behovet upphört.
Återlämning kan göras till den mottagning där man fick hjälpmedlet, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vid behov av hämtning i hemmet kontaktas även aktuell mottagning, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Om du vill veta mer, vänd dig till:

Kommunrehab
E-post: rehab@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se