Vårt krisstöd

Lidköpings kommun har en krisstödsorganisation som snabbt kan sammankallas vid större händelser för att stödja drabbade.

När aktiveras krisstödsorganisationen?

Krisstödsorganisationen i Lidköpings kommun aktiveras vid en omfattande kris eller extraordinär händelse som kräver samordnade resurser gällande krisstöd där antalet personer som behöver psykiskt och socialt stöd är fler än vad den ordinarie organisationen kan klara av. Exempel på händelser kan vara omfattande olyckor, explosioner, bränder eller våldssituationer.

Så här aktiveras krisstödsorganisationen

Krisstöd kan aktiveras av Kommundirektör, chef Sektor social välfärd eller Räddningstjänsten.

Det här gör krisstödsorganisationen

  • Ombesörjer grundläggande behov som exempelvis mat, värme, hygien och logi.
  • Informerar om vad som hänt, vad som kommer att hända och vilken hjälp kommunen kan stödja med.
  • Förmedlar kontakter.
  • Är samtalsstöd i det akuta skedet.
  • Samverkar med övriga organisationer som berörs av olyckan eller katastrofen.

Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande beroende på vad som hänt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se