Skyddsjakt i Lidköpings kommun

Huvuduppgiften för Lidköpings skyddsjägare är att ta hand om skadade och sjuka djur som befinner sig inom detaljplanerat område i de fall djuren inte går att rädda. Det kan till exempel handla om påkörda djur.

Kommunen har ett antal skyddsjägare som kan anlitas vid behov. Dessa har ett så kallat skottlossningstillstånd från polismyndigheten, vilket krävs för att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område ansvarar fastighetsägare eller jakträttsinnehavare för eventuell skyddsjakt.

När ska skyddsjakt bedrivas?

Skyddsjakt är ett av många sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (Jaktförordningen §23 punkt 1:a). Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggnade metod. Därför är det viktigt att istället arbeta med förebyggande lösningar.

Störande fåglar

Även om gäss, mås- och kråkfåglar kan upplevas som störande med spillning och läten, räknas inte dessa som en olägenhet för människor. Vilket innebär att skyddsjakt troligtvis ej kan bedrivas. Det visar tidigare domar i mål kring störande fåglar.

Artskyddsförordningen

Det är förbjudet att riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglarna (artskyddsförordningen 2007:845). Detta kräver tillstånd, vilket aldrig lämnas under häckningsperioden. Dispens kan ges från detta förbud om det finns fara för allvarlig skada på egendom eller för omfattande utbrott av sjukdom.

Anmäl skadade eller sjuka djur på kommunens mark

Anmälan görs via kommunens Kontaktcenter. Miljö och Hälsa fattar beslut om eventuell skyddsjakt. Vid beslut om skyddsjakt kontaktar kommunen en skyddsjägare samt meddelar polisen om att skyddsjakt kommer bedrivas. På så sätt blir djurets lidande kortare och det hjälper också att minska risken för att eventuella smittor förs vidare. Kommunen beslutar inte om skyddsjakt på privat mark.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefonnummer: 0510-77 00 00
E-post: kommun@lidkopinng.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se