Personlig Assistans

Du kan ha rätt att få hjälp av en personlig assistent om du är under 66 år och på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven:

 • andning
 • personlig hygien
 • måltider
 • att klä av och på sig
 • att kommunicera med andra
 • stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
 • stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Om du har ett stort behov av hjälp med de grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans kan du även ha rätt till assistans för andra personliga behov, exempelvis hushållssysslor eller fritidsaktiviteter.

 • Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka, kan du ha rätt till assistansersättning hos Försäkringskassan. Den personliga assistansen kan du välja att få genom kommunen, ett privat assistansbolag/kooperativ eller genom att själv vara arbetsgivare.

Vårt arbetsätt

Inom personlig assistans inom kommunen arbetar vi utifrån ledorden ömsesidighet, tillit, respekt och kontinuitet. Vi erbjuder assistans som ska stödja dig till ett aktivt och självständigt liv. Du får möjlighet att delta i aktiviteter utifrån din situation och förmåga. Tillsammans med dig skapar vi en genomförandeplan där vi skriver ner dina personliga mål.

Hur vi når våra mål

 • Du som brukare är delaktig i valet av assistenter
 • Våra assistenter har god utbildningsnivå och anställningstrygghet
 • Vi erbjuder våra assistenter kontinuerlig handledning och vidareutbildning
 • Nära samarbete med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut
 • Vi har en egen rekryteringsenhet
 • Det finns ett resursteam som ersätter stor del av korttidsfrånvaro
 • Det finns även en lyftgrupp som åtgärdar trygghetslarm, och ger stöd när man behöver vara två assistenter.

Vårt arbetssätt

Vår personliga assistans kännetecknas av valfrihet och självbestämmande. Vi har ett flexibelt arbetssätt där vi anpassar oss till dig som brukare och dina behov. Vi som är personliga assistenter har olika kompetenser och bakgrund. Vi har utbildningar inom både omvårdnad och barn- och fritidsområdet. Flertalet av oss har bred erfarenhet av arbete inom personlig assistans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se