Trädvård

Att arbeta med trädvård är viktigt av flera anledningar. Lidköpings kommun arbetar långsiktigt, strategiskt och förebyggande med att skapa gröna rum och en stor mångfald av friska träd och växter.

Träd och växter minskar buller och tar upp avgaser från trafik, det ger en inramning till våra offentliga platser och skapar harmoni och ett lugn hos oss alla. Det finns dessutom pedagogiska värden som rätt uttnyttjat kan lära nya generationer om hur viktigt arbetet med växtlighet och miljö är.

Frågor och svar

Vi främjar biologisk mångfald genom att skapa miljöer för olika insekter, främst i naturområden med mycket död ved. Vi lämnar höga stubbar och bevarar så mycket som möjligt utan att riskera säkerheten för allmänheten. Dessutom omvandlar vi stora områden till ängsmark för att stödja våra flygande vänner.

När det kommer till almsjukan behöver vi avlägsna allt material för att inte riskera att sprida vidare sjukan. Generellt vill vi gärna spara högstubbar, men i fall där vi har parasiter och sjukdomar måste vi ta bort allt och sedan bränna materialet enligt rekommendationer från Länsstyrelsen.

Vi inventerar våra träd i stadsmiljön och ser över träden kontinuerligt. Många av träden är nyckelbiotoper och därför är vi ytterst rädda om dessa träd. Vi har alltid med värdet av dessa träd vid ändringar i infrastrukturen och gör allt vi kan för att få dem att stå kvar så länge det går.

Vi är restriktiva med att fälla friska träd. Om vi fäller ett friskt träd så är det för att trädet på sikt kommer störa infrastrukturen eller för att främja träd som har en bättre chans att kunna etablera sig och stå en längre tid på platsen. När det kommer till sjukdom så måste vi ta bort för att hindra smittspridning. Att det är fritt från röta i stubben utesluter inte att trädet kan vara angripet av skadegörare. Ibland kan det vara så att endast rotsystem eller stammen uppåt kronan varit angripet och i så dålig vitalitet att trädet utgör en risk för allmänheten eller fastigheter. Då behöver trädet tas ner.

Vårt mål att alltid ersätta de träd vi fäller med minst ett nytt träd. Vi arbetar också med att plantera mångfald. För många träd av samma sort leder till att träden blir sårbara för smittspridning som exempelvis almsjukan.

Vi söker alltid dispens för fällning av särskilt skyddsvärda träd och träd i naturreservat, men även vid fällning av alléer där alléskydd gäller.

Bra att känna till är att Lidköpings kommun är restriktiv med att fälla friska träd. Har du ändå önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- eller naturmark använder du e-tjänsten för att ansöka om nedtagning av träd. Skicka in ansökan senast den 15 september. Under oktober går vi igenom alla inkomna ansökningar. Beslut lämnas under november.

E-tjänst - ansökan om nedtagning av träd. Länk till annan webbplats.

En bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Trädets kondition
  • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens

Träd tas inte ner för att:

  • att löv kommer in på tomtmark.
  • de skymmer parabolantenner.
  • de skuggar tomten korta tider på dagen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se