Stöd till vuxna personer

Vuxenenheten finns i huvudsak till för de som är över 20 år. Vi arbetar med missbruk och beroende av alkohol, droger, spel om pengar och med våld i nära relation.

Vuxenenhetens socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Du når oss dagligen mellan 08:30 – 09:30 och 13:30 – 15:00 på vår mottagningstelefon med nummer 0510-77 19 24.

I flikarna nedan kan du läsa om olika typer av insatser som vi på vuxenenheten stöttar med:

Påverkas ditt liv negativt av alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar eller är det någon i din omgivning som gör det?

Ansökan

Om så är fallet och du är över 20 år kan du vända dig till Vuxenenheten. Vill du ansöka om insatser så är du välkommen att höra av dig till oss.

Utredning

Innan insatser påbörjas gör vi en utredning och kartläggning med hjälp av ASI-intervju. ASI är en förkortning av ”Addiction Severity Index”.

Intervjun baseras på sju viktiga livsområden; alkohol- och narkotikaanvändning, fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj- och umgänge och psykisk hälsa; vi genomför även kartläggning av problemspelande om pengar.

Målsättningen är att tillsammans med dig finna lösningar att komma ur ett missbruk/beroende och hitta tillbaka till drogfrihet och ett fungerande liv i övrigt.

Anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för någon i din närhet? Vill du anmäla oro eller har frågor är du alltid välkommen att ringa till Vuxenenheten. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

När socialtjänsten får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel eller spel om pengar, gör vi först en förhandsbedömning genom att kontaktar den som anmälan avser för att ta reda på om personen behöver hjälp och ka nta emot det på frivillig väg.

Om personen inte är intresserad av vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enligt § 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

LVM är inte tillämpbart vid spelmissbruk.

Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Den kan inte förlängas.

Vid akuta hjälp kontakta socialjouren 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. De nås måndag-torsdag 17:00-23:00 och fredag-lördag 17:00-02:00.

På Rådgivningscentrum arbetar vi med missbruk, beroende och våld i nära relation.

Här kan du läsa mer om Rådgivningscentrum

Transportstyrelsen handlägger ansökan om körkortstillstånd. Om det finns anledning att anta att en körkortsinnehavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda hens lämplighet. I samband med dessa utredningar kan Transportstyrelsen begära in yttrande från socialnämnden.

När en begäran kommer kallas hen för utredningssamtal till socialsekreterare. Som underlag till utredningen ska man ange en referensperson till yttrandet och man ska också lämna alkometertester och/eller drogtester på Rådgivningscentrum. Instruktioner angående detta skickas med kallelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se