Budget- och skuldrådgivning

Av budget- och skuldrådgivaren får du råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi. Det är du själv som bestämmer om och hur du vill gå vidare. Det kostar inget att få träffa en budget- och skuldrådgivare och vi har sekretess.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig

Budget- och skuldrådgivaren kan bland annat hjälpa dig med att göra en budget, få en översikt över dina skulder och vara behjälplig inför och under en skuldsanering.

Om du har skulder kan du även få hjälp med att tillsammans med budget- och skuldrådgivaren göra en sammanställning av dina skulder, till exempel hur mycket skulder du har, till vilka företag du har skulder och vilka räntenivåer du har på dina skulder. Utifrån skuldsammanställningen kan vi tillsammans planera olika alternativ till exempel ansöka om skuldsanering.

Budget och skuldrådgivning kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att du vill få en överblick över var pengarna tar vägen, eller råd om hur du ska få pengarna att räcka till.

Kontaktuppgifter

Du når budget - och skuldrådgivningen genom att ringa 0510-77 03 16 på onsdagar mellan klockan 09.00 - 12.00.

E-post: budgetradgivning-skuldradgivning@lidkoping.se

Vi genomför regelbundet brukarundersökningar för att kunna se hur vårt arbetssätt fungerar och är till nytta för den enskilde. Här kan du se senaste resultatet av brukarundersökningen.

Det är bra om du förbereder dig inför den första kontakten genom att samla ihop uppgifter om din ekonomi. Det blir då lättare att avgöra vilken hjälp du behöver. Om du har kuvert som du inte öppnat, öppna dem eller ta med dem ändå så hjälps vi åt.

Försök att ta med dig följande handlingar till första besöket:

  • Specifikation på hushållets samtliga inkomster.
  • Hushållets återkommande utgifter som exempelvis hyreskostnad.
  • Uppgifter om dina skulder, exempelvis brev från Kronofogden eller inkassoföretag.
  • Senaste deklarationen.

En budget ger dig möjlighet att planera, prioritera och göra eventuella förändringar. Syftet är att få en bättre balans i vardagsekonomin.

De största utgifterna för en privatperson är vanligen boendekostnader och utgifter för mat, kläder och andra förbrukningsvaror eller resor. De största inkomsterna är t. ex lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från sjukförsäkringssystemet eller pension.

Om du har svårt att få pengarna att räcka och vill ha koll på vad pengarna gått till under en månad kan du göra en budget. Genom att göra en budget kan du få lite bättre överblick över din ekonomi. I budgeten skriver du upp alla inkomster och bidrag du och ditt hushåll får så du vet hur mycket pengar det finns den kommande månaden. Sedan gör du en sammanställning över månadens räkningar. Det viktigaste att prioritera är mat, hyra, el och hemförsäkring. I budgeten kan du se hur mycket pengar du har kvar till övriga utgifter när alla räkningar är betalda.

Vi på budget- och skuldrådgivningen kan vara behjälpliga i att upprätta en budget.
Budgetkalkylen är ett verktyg för att göra en budget.
Konsumentverket gör beräkningar för vad bl. a mat, kläder och hygienartiklar kostar.

Fakturan ska betalas innan ett visst datum, så kallat förfallodatum . Företagen är inte skyldiga att ge dig 30 dagars betalningstid. Har ni inte avtalat om betalningstid ska betalning ske när företaget begär det.

Påminnelse

Om du inte betalar din faktura innan förfallodatumet kan du få en eller flera påminnelser om att betala. Normalt lägger fordringsägaren, den du är skyldig pengar, på en påminnelseavgift på 60 kr för att skicka påminnelsen. Avgiften ska täcka kostnaden för att skicka ut påminnelsen.

Inkasso

Om du inte betalar påminnelsen kan din skuld skickas vidare till ett inkassoföretag, då tillkommer en kostnad på 180 kr.

Inkassoföretaget tar över skulden från det företag som du är skyldig pengar. Om du får ett inkassobrev ska du alltid kontrollera vad skulden gäller. Om du tycker att något är fel, till exempel hur mycket du ska betala, ska du ta kontakt med inkassoföretaget. Du kan alltid förhandla med dem om till exempel betalningsvillkor och ränta. Ibland går inkassoföretaget med på att sänka ränta eller att dela upp skulden på flera betalningstillfällen.

Kronofogden

Om du inte betalar din skuld till inkassoföretaget eller det företag du är skyldig pengar kan skulden skickas vidare till Kronofogden. Kronofogden skickar då ett brev till dig, ett så kallat betalningsföreläggande som du ska läsa igenom noga och skicka tillbaka det delgivningskvitto som bifogas. Kvittot är ett bevis på att du mottagit betalningsföreläggandet, inte att du godkänner kravet.

Är kravet felaktigt har du 10 dagar på dig att bestrida det, tiden räknas från den dag du blev delgiven. Om du inte bestrider kravet – eller betalar hela skulden – fattar Kronofogden ett beslut, ett så kallat utslag, som är ett bevis på att fordringsägaren har rätt att kräva dig på betalning för skulden. När skulden skickas till Kronofogden tillkommer ytterligare 640 kronor i kostnader.

Betalningsanmärkning

Ett utslag registreras hos kreditupplysningsföretagen som en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning visar att du inte skött din ekonomi och kan vara ett hinder för att få kontrakt på en hyresrättslägenhet, teckna ett abonnemang, få lån eller för att få köpa varor på kredit. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år efter att du betalat skulden.

Utmätning

När skulden är fastställd genom utslag hos Kronofogden kan fordringsägaren lämna kravet vidare för indrivning/utmätning. Då tillkommer ännu en avgift med 600 kr. Kronofogden utreder då om du har tillgångar som kan utmätas som betalning för skulden, eller om det finns utrymme att utmäta i din inkomst, så kallad löneutmätning. Du har alltid rätt att behålla pengar för ditt uppehälle, enligt Kronofogdens förbehållsbelopp. Mer information om detta kan du få hos Kronofogden. Länk till annan webbplats.

Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden men du kan få stöd i processen av en budget- och skuldrådgivare.

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte kan betala dina skulder på många år. Det ska också vara skäligt att du får skuldsanering.
Du som är svårt skuldsatt kan få skuldsanering under vissa förutsättningar. Kronofogden bedömer varje fall för sig, men det finns vissa krav som du måste uppfylla.

Du kan få skuldsanering om:

  • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Du kan ansöka om skuldsanering som privatperson, men inte som företag. Även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma räknas som privatperson. För dig finns ytterligare ett krav, nämligen att ekonomin i företaget är enkel att utreda.

För att söka skuldsanering behöver du vara bosatt i – eller ha en stark anknytning till – Sverige. Du får inte ha ett pågående näringsförbud. Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

Kronofogden bedömer dina skulder, din betalningsförmåga och skäligheten.
Först tittar de på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar de på din totala skuld i relation till vad du kan betala. De gör alltså en prognos över dina möjligheter att betala skulderna.

För att de ska kunna avgöra om en skuldsanering är skälig tittar de också på dina personliga och ekonomiska förhållanden. De tittar på helheten och särskilt på tre områden:

  • Hur och varför dina skulder har uppkommit.
  • Att du har gjort vad du kan för att betala dina skulder.
  • Att du är aktiv och svarar på de frågor som ställs för att kunna pröva din ansökan. Det är också viktigt att de uppgifter du lämnar är fullständiga och korrekta

Det finns många myter om skuldsanering. På Kronofogdens hemsida kan du se korta filmer om vad som är sant och falskt om skuldsanering. Länk till annan webbplats.

Budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att förebygga överskuldsättning och ge hållbar ekonomi genom att öka kännedomen om att budget- och skuldrådgivning finns i kommunen samt öka kunskapen om privatekonomi hos deltagare med utåtriktade insatser.

Söker du aktuellt och objektivt material att använda inom skolan eller andra grupper?

Konsumentverket har bland annat skolmaterial och färdiga lektioner om privatekonomi, hållbar konsumtion och konsumenträttigheter, för alla årskurser samt SFI. Skolmaterial för lärare | Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Kronofogden arbetar för att förebygga att personer blir överskuldsatta. På Kronofogdens hemsida hittar du material för att prata med barn, skolmaterial för gymnasiet, webbutbildning och Skuldpodden.” Förebygg ekonomiska problem | Kronofogden Länk till annan webbplats.

Finansinspektionen arbetar med finansiell folkbildning och har bland annat en föräldraguide till blivande föräldrar, webbspel om vardagsekonomi för grundskolan, samt utbildningsmaterial som riktar sig till gymnasiet, högskolan, yrkesverksamma, seniorer och nyanlända.” Privatekonomisk utbildning | Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Vill du att vi ska komma till din verksamhet och informera?

Budget- och skuldrådgivning genomför olika utåtriktade insatser för att förebygga problem med överskuldsättning. Vi informerar regelbundet i olika grupper såsom till föräldrar, sjukskrivna, arbetssökande med flera. Tema vid informationsinsatser kan till exempel vara: ”Vart tar pengarna vägen?”, ”Vad kostar lånet?”, ”Om det går snett?”.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se