Fakta om Lidköping

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga.

I Lidköping är det lätt att trivas

Nästan 100 procent av de svarande på Medborgarundersökningen 2023 tycker att Lidköping är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

Det är vår vision men vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här.

I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag. I Lidköping värnar vi vår vackra natur, satsar på framtidens energilösningar och utvecklar välfärden för unga och gamla. Bara för att nämna något. Välkommen du med!

År 1446 fick Lidköping sina första kända stadsprivilegier. De utfärdades av landets kung, Kristoffer av Bayern. Privilegierna innebar att kungen visade att staden stod under hans beskydd. Ungefär vid den här tiden började sjöfarten på Vänern att utvecklas och bli en viktig del av stadens ekonomiska liv. Lidköping började tack vare träexporten från skogarna runt Vänern att förvandlas från inlandsstad till sjöstad.

Staden under vasatiden

År 1533 brann Lidköping. Förutom att större delen av staden lades i aska blev den även ett hot mot dess framtid. Dåvarande kungen Gustav Vasa befallde att alla som ville bedriva handel inte skulle få stanna i staden utan istället flytta till "Huffudnaes", den plats där Vänersborg senare anlades. Dock blev det ingen flytt, staden byggdes upp igen och livet fortsatte i handelsplatsen vid Lidans mynning.

Grevetiden och den nya staden "Grev Magni stad"

År 1615 blev Jacob De la Gardie efter sina stora framgångar i ryska kriget greve till Läckö och fick samtidigt rätt att inom grevskapet anlägga en stad. Han använde dock aldrig denna rättighet. År 1651 tilldelades han staden Lidköping "till grevskapets förökande" av drottning Kristina. Genom fjärdepartsräfsen 1655 återgick staden till kronan. Även sonen Magnus Gabriel , som nu var herre till Läckö, fick tillstånd att inom sitt område anlägga en stad.

Greve Magnus ville anlägga denna stad på Lidans västra strand mitt för det gamla Lidköping. Ägarna av marken - Månesköldarna på Ågården - hindrade honom till en början. Först år 1670 kom markbyte till stånd, och härmed inträder ett nytt skede i Lidköpings historia. Sedan den nya staden fått privilegier och planerats, började man år 1672 bebygga den strängt geometriska grundplan greven själv gjort.

De la Gardie uppmuntrade alla som ville bygga i staden. Han skänkte pengar, trä och sten, upplät platser till kålgårdar och utdelade andelar i skogen. Ett lusthus från Traneberg på Kållandsö fraktades på båtar till Lidans mynning och blev rådhus mitt på det väldiga torget. Lidköping kom nu att bestå av två små städer på var sin sida av älven.

Men redan genom reduktionen ändrades detta förhållande. År 1683 lades Lidköping åter som en enhet under kronan. De bägge städerna hade dock ända fram till 1705 var sin borgmästare. Under sitt liv höll greve Magnus en faderlig hand över det gamla Lidköping och sin egen stad. Han inrättade skola och barnhus, restaurerade kyrkan och stödde på många sätt handel, hantverk och andra näringar.

Redan på 1680-talet fanns det i staden - eller städerna - en mängd hantverkare, skomakare, skräddare och snickare, kanngjutare och pistolsmeder, skinnredare och karduansmakare. De var kända för sin yrkesskicklighet och goda skråanda. Magnus Gabriel De la Gardie, på sin tid landets främste mecenat och kulturfrämjare, kom alltså att bli det direkta upphovet till våra dagars Lidköping. Genom hans ingripande fick staden en kraftig stöt framåt, och ännu i vår tid minna namn på gator, torg och hus om Lidköpings store man och hans verk.

Folkmängd i Lidköpings kommun 2023-12-31

2023-12-31

Totalt

Män

Kv

Totalt

40 539

20 419

20 120

0-4 år

2 002

1 018

984

5-9 år

2 258

1 205

1 053

10-14 år

2 380

1 254

1 126

15-19

2 364

1 226

1 138

20-24

2 065

1 110

955

25-29

2 182

1 156

1 026

30-34

2 622

1 393

1 229

35-39

2 393

1 211

1 182

40-44

2 316

1 219

1 097

45-49

2 316

1 152

1 164

50-54

2 580

1 228

1 352

55-59

2 733

1 407

1 326

60-64

2 516

1 233

1 283

65-69

2 380

1 193

1 187

70-74

2 266

1 093

1 173

75-79

2 282

1 106

1 176

80-84

1 562

718

844

85-89

855

352

503

90-94

366

119

247

95-

101

26

75

Välj Västra Götalands län och skrolla därefter ner till den ort/orter som du är intresserad av till exempel Gillstad (Lidköpings kommun). Därefter väljer du vilket/vilka år du vill få fram uppgifter om och vilken form du vill ha presentationen i. När detta är klart så trycker du fortsätt.

Befolkningsförändring 2006-2023

År

(31/12)

Folkmängd

Antal

Födelseöverskott

Flyttningsöverskott

2006

37 526

4

141

2007

37 773

66

176

2008

37 922

-48

198

2009

37 989

6

55

2010

38 048

-9

70

2011

38 183

8

124

2012

38 254

-8

80

2013

38 414

10

151

2014

38 761

17

331

2015

39 009

20

227

2016

39 235

-37

263

2017

39 506

-4

268

2018

39 879

9

364

2019

40 089

15

336

2020

40 328

7

228

2021

40 460

55

l72

2022

40 457

-56

41

2023

40 539

-75

152

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se