Förskola till ditt barn - för bättre språkutveckling i det svenska språket

Är ditt barn 3- 5 år, deltar inte i förskolans verksamhet
och har ett annat modersmål än svenska?

Lidköpings kommun är skyldiga att erbjuda dig och ditt barn en gratis
plats i förskolan om ditt barn är 3- 5 år och har ett annat modersmål
än svenska och behöver öva på det svenska språket. Ditt barn erbjuds
plats på en förskola måndag till fredag klockan 8:30-11:30.
Varje år som ditt barn är mellan 3- 5 år och inte går i förskolan kommer
du att få ett brev från kommunen i maj månad om att du har en
reserverad plats för ditt barn från den 1 september. Om ditt barn inte
har kommit till förskolan 1 oktober så har du inte längre kvar någon
plats.

Vill du börja andra tider på året och ditt barn är 3-5 år så kontaktar du
kommunen och ställer ditt barn i kö för en förskoleplats.
Du kommer att informeras på olika sätt om detta erbjudande då det är
så viktigt för ditt barn att kunna lära sig det svenska språket.
För att ta del av erbjudandet eller för att ställa ditt barn i kö tar du
kontakt med kommunens kontaktcenter som finns på adressen
Skaragatan 8. Du kan också mejla kommun@lidkoping.se.

Vad är den svenska förskolan för något?

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och
ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet för
ditt barn. På förskolan arbetar utbildade pedagoger. Undervisningen i
förskolan bedrivs både inomhus och utomhus.

I förskolan får barnen utveckla både det svenska språket och eventuella
andra modersmål, bland annat genom samtal, högläsning och
texter. Barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål har
också bättre möjligheter att lära sig svenska. I förskolan ingår också
att utforska matematik, naturvetenskap och teknik.

Barnen lär och utvecklas genom lek, skapande och utforskande.
Det är barnens nyfikenhet och intressen som styr undervisningen.
Förskolan är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Att ge barnen omsorg
och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Här får barnen också utveckla sin förmåga till empati och omtanke. Att
skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift
för förskolan. Därför ska förskolan samarbeta med vårdnadshavarna.

Glad pojke med fingerfärg på händerna
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se