Hemtjänst - Stöd i hemmet

När du bor kvar hemma och behöver stöd i din vardag. Vi anpassar stödet efter dina behov för att du ska kunna bo kvar i ditt hem. Hemtjänsten arbetar dygnets alla timmar och kan stötta dig med dina personliga behov som till exempel hjälp vid på- och avklädning, toalettbesök, dusch och så vidare. Vi kan även stötta vid hushållssysslor och måltider.

Stödinsatser

Vi erbjuder fixarservice till dig som är äldre eller som har en funktionsnedsättning. Syftet är att förebygga skador och olycksfall i din egen bostad. Den som utför tjänsten kallas fixarbrandis och arbetar inom Räddningstjänsten. Vår fixarbrandis kan hjälpa dig med exempelvis:

  • byte av glödlampor, proppar och batterier
  • uppsättning och nedtagning av gardiner
  • uppsättning av tavlor
  • upp- och nedtagning av saker i höga skåp
  • fästning av sladdar
  • uppsättning av brandvarnare.

Säkerhetsgenomgång

Vi kan göra en säkerhetsgenomgång av ditt hem. Då går vi bland annat igenom brandsäkerheten i ditt hem och risker för fall- och halkolyckor.

Behöver jag betala något?

Fixarservice och säkerhetsgenomgång är gratis. Det enda du behöver betala är eventuella materialkostnader.

Vill du beställa fixarservice, eller har du frågor?

Kontakta Fixarservice Telefon: 0510-77 18 18 Telefontid: måndag till fredag kl. 8:00–12:00.

För dig som bor i Lidköpings kommun, och har fyllt 80 år, har vi ett brett utbud av servicetjänster. Vi kan hjälpa dig med praktiska sysslor som underlättar din vardag. Du har rätt till upp till åtta timmars hjälp varje månad. Du kan få hjälp med flera olika tjänster.

Läs mer om servicetjänster för dig över 80 år

Trygghetskamera är till för dig som har behov av tillsyn, exempelvis på natten, men som inte vill bli störd av ett hembesök. Du kan då få tillsyn i ditt hem via en trygghetskamera. Erbjudandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Tillsyn med trygghetskamera ska ses som ett alternativ eller komplement till ett vanligt hembesök.

Vem passar det?

För dig som har behov av tillsyn är trygghetskamera ett tryggt alternativ. Du kanske upplever att du blir störd när hemvårdens personal gör tillsynsbesök. Det kan också vara så att du är lättväckt eller av någon annan anledning inte vill ha ett fysiskt besök.

Hur fungerar tillsynen?

Vi tillhandahåller och installerar en webbkamera i valt rum. Internetuppkoppling i hemmet är inte nödvändigt. Kameran är mörkerseende och bilden rörlig. Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder sker. Det går inte att prata via kameran. Endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot kameran.

Vem tittar på bilden?

Personalen vid Trygghetscentralen utför tillsynen via dator på de tider som du och hemvården kommit överens om. Det regleras i ett avtal vilka tider som gäller och vad som ska göras om du inte befinner dig i sängen vid tillsynen. Trygghetskameran är bara aktiv på de överenskomna tiderna.

Vad kostar det?

För tillsyn via trygghetskamera utgår samma avgift som för ett vanligt hembesök. Ordinarie hemvårdstaxa gäller.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Trygghetscentralen, telefon 0510-77 00 90.

För dig som vill bo kvar i ditt eget hem finns möjlighet att få ett trygghetslarm. Du kan då känna dig säker på att du enkelt kan få kontakt med personal via Trygghetscentralen som är bemannad dygnet runt och tar emot och förmedlar larm. Trygghetscentralen tar även emot telefonsamtal från personer som inte har trygghetslarm.

Ansökan om trygghetslarm

Trygghetslarmet beviljas efter en prövning av dina behov. Det kan exempelvis vara att du känner dig otrygg eller orolig, att du är sjuk eller har svårt att förflytta dig. Du ansöker om trygghetslarm muntligt eller skriftligt. Ansökan görs till en biståndshandläggare. Till din ansökan om trygghetslarm ska du även bifoga en Inkomstförfrågan. Utifrån de inkomstuppgifter du lämnar räknar vi ut avgiften för trygghetslarmet.

Inför installation av trygghetslarm

För att vi ska kunna hjälpa dig när du larmar behöver du lämna en till två nycklar till Trygghetscentralen. Antalet nycklar beror på ditt hjälpbehov. Nycklarna förvaras kodade med nummer och är inlåsta i skåp på Trygghetscentralen. Du behöver inte ha något fast telefonabonnemang eftersom trygghetslarmet är kopplat till mobilnätet via ett SIM-kort som tillhandahålls av Trygghetscentralen.

Nycklar/nyckelfri hemvård

I Lidköpings kommun får alla som har trygghetslarm ett digitalt lås. Det är antingen i form av nyckelgömma eller ett Duo-lås monterat på din dörr. Nyckellösningen monteras antingen i låskolven eller på ytterdörrens gångjärn beroende på hur din dörr ser ut. Om Duo-låset inte kan användas monteras en nyckelgömma där en nyckel till din bostad förvaras. För dig som bor i lägenhet måste ägaren av fastigheten godkänna monteringen av låset. Trygghetscentralens personal tar då kontakt med fastighetsägaren.

Montering/borttagning

Vid installation av ditt trygghetslarm kommer installatören att montera det digitala låset. Skulle det inte gå att montera något av låsen på din dörr kommer du att behöva lämna en nyckel (två vid behov av nattbesök) till din bostad. Monteringen och låset är helt kostnadsfritt för dig som larmkund och orsakar ingen åverkan på dörren. Låset tas enkelt bort av personalen vid flytt eller om trygghetslarmet avslutas. Vid monteringen avlägsnas cylinderringen och ersätts av det digitala låset. Cylinderringen kommer att förvaras hemma hos dig som kund och kommer att sättas åter när trygghetslarmet avslutas. Det är bara behörig omvårdnadspersonal som kan använda låset eller nyckelgömman. Du och dina anhöriga använder låset precis som innan monteringen.

Inför återlämning av trygghetslarm

Om du ska lämna tillbaka ett trygghetslarm önskar vi att du, innan du drar ur larmet, kontaktar Trygghetscentralen på nedan nummer.

Trygghetscentralen telefon: 0510-77 00 90 (dygnet runt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se