Boende för äldre

Du kan välja mellan flera olika boendeformer. När du ansöker om en plats på ett äldreboende eller gruppboende för personer med demenssjukdom, bedömer vi och tar hänsyn till dina behov. Äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom är till för personer med ett mycket stort omvårdnadsbehov.

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov.

Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Villa Videbeck

Våra äldreboenden är behovsprövade och är till för dig som har behov av mycket omvårdnad. Här har du en egen bostad som möbleras med dina egna möbler, förutom säng som redan finns i alla bostäder. På boendet finns även flera rum som är till för gemenskap och aktiviteter. Självfallet finns det även matsal och sällskapsrum.

Vår vision i Lidköping är att vara en välkomnande och hållbar kommun. För oss är det viktigt att du känner trygghet i ditt boende. Den omsorg och omvårdnad som ges ska vara anpassad och utformad utifrån dina behov.

Läs mer om våra äldreboenden:

Björkhaga äldreboende

Bräddegårdens äldreboende

Bäcklidens äldreboende

Lugnets äldreboende

Majgårdens äldreboende

Skogsgläntans äldreboende

Solhaga äldreboende

Tolsjöhemmet

Du som har en plats på ett boende för äldre, eller som ansökt om en plats, kan också ansöka om att din make/maka ska få flytta med dig. För att ni ska få bo tillsammans måste ni vara överens om det, införstådda med vad det innebär och att boende för äldre alltid är ett frivilligt val. Om bara en av er vill bo tillsammans kan vi alltså inte godkänna det. Det är också viktigt att ni avser att bo tillsammans under en lång tid.

Kan vi ändra oss om vi vill?

Ni har rätt att prova att bo tillsammans och sedan ändra er.

Har den medboende rätt till stödinsatser?

Den medboende får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende. Om den medflyttande har behov av stödinsatser kan hen själv ansöka om det.

Vilken avgift betalar den medboende?

Den medboende betalar hyra för sin lägenhet, och kan även välja att mat ska ingå, vilket hen då betalar för. Om den medboende har sökt och fått beviljat hemtjänstinsatser så betalar hen hemtjänstavgift.

Seniorlägenheter är till för dig som vill bo självständigt. Lägenheterna är inte behovsprövade. Enda kravet är att sökande har fyllt 65 år. Ifall sökande är makar, sambor eller syskon, räcker det att medsökande har fyllt 65 år. För dig som vill finns möjlighet att köpa god lunch och middag på ett äldreboende eller en matservering.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av en seniorlägenhet anmäler du ditt intresse direkt till hyresvärden.

Läs mer om seniorlägenheter

Trygghetsboende/seniorboende är till för dig som söker ett självständigt boende. Vid behov av stöd från hemtjänsten gör du en separat ansökan till biståndshandläggare. Lägenheten är utformad så att det är möjligt att bo kvar även om man får en funktionsnedsättning.

Vem kan få ett trygghetsboende/seniorboende?

Trygghetsboende/seniorboende är en bostad med åldersgräns för den som är 65 år eller äldre. För makar, sambor eller syskon räcker det att en av er har nått åldersgränsen. Det görs ingen behovsprövning för trygghetsboende/seniorboende.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av ett trygghetsboende/seniorboende anmäler du ditt intresse direkt till hyresvärden.

Läs mer om trygghetsboende/seniorboende

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se