SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF är en samverkansform som i Lidköping riktar sig till familjer med barn/ungdomar mellan 11 och 16 år. SSPFs mål och syfte är att genom samverkan mellan aktörerna (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten) kunna ge effektivt stöd till barn och ungdomar med normbrytande beteende, för att kunna bryta negativa mönster i ett tidigt skede.

När kan det vara aktuellt med SSPF?

Det vanligaste är att personal från skola, socialtjänst, polis eller fritidsverksamheten tar initiativ till en SSPF-samverkan gällande ett barn/en ungdom det finns oro för. Det kan till exempel handla om:

 • Destruktivt beteende
 • Beteendeförändringar
 • Umgänge som begår kriminella handlingar
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv
 • Umgänge som använder alkohol eller droger
 • Barnet eller ungdomen har brukat alkohol eller droger
 • Ungdomen utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer
 • Skolproblematik

För att kunna utföra samverkan i ett individärende behövs ett samtycke från vårdnadshavaren och ungdom. Utan samtycket kan aktörerna i SSPF inte prata med varandra, samtycket bryter sekretessen som finns mellan aktörerna.

I de fall koordinatorn bedömer att SSPF är aktuellt för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Därefter träffar koordinator vårdnadshavare och ungdom för ett kartläggande samtal innan nätverksmöte bokas.

Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring barnet/ungdomen. Någon från skola, socialtjänst och fritidsverksamhet är dock alltid med. I varje ärende görs en bedömning om polis ska vara med, utifrån att vi vill jobba förebyggande så är de inte alltid aktuella för de yngre barnen i målgruppen. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka.

På nätverksmötet upprättas en gemensam åtagandeplan med mål för barnet/ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp.

Stöd som erbjuds kan tillexempel vara:

 • Stöd till vårdnadshavare. Det kan handla om samtal gällande bemötande, vägledning och gränser.
 • Stöd till ungdomen. Det kan handla om samtal för att få stöd gällande droger, kriminalitet och/eller kontakten med sina föräldrar.
 • Stöd i skolgången. Det kan upprättas en gemensam planering för studier i och utanför skolan.
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ungdomen umgås i riskfyllda miljöer. Polisen bidrar till att synliggöra brott och varningssignaler.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Det kan handla om att få kontakt med kommunens fritidsgårdar.

SSPF-koordinator har ingen dokumentationsskyldighet. SSPF omfattas av sekretess och utomstående har inte rätt att ta del av informationen som finns gällande specifika ärenden.

SSPF är en ny samordnande funktion i Lidköping. Projektet startade i januari 2024 och kommer att pågå till och med december 2026. Under projektets gång kommer vi att hitta en arbetsform för SSPF som fungerar i vår kommun. SSPF finns i flera svenska kommuner men då kommunerna ser olika ut gör även SSPF det. Projektet finansieras av sektor social välfärd och sektor bildning.

Inom SSPF Lidköping finns en koordinator, en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från de olika aktörerna. Arbetsgruppen träffas regelbundet, ca två gånger i månaden. I arbetsgruppen sitter representanter med mandat att fatta beslut om insatser och resurser. Styrgruppen träffas 2 gånger per termin. Koordinatorn är länken mellan styrgrupp och arbetsgrupp, samt mellan arbetsgruppen och individen.

Kontakt

Har du frågor kring SSPF så kontakta SSPF-koordinatorn:
Moa Djurfors
Telefonnummer. 0510-77 04 35
E-post: moa.djurfors@lidkoping.se

Länkar till mer hjälp och stöd

Oro för barn - orosanmälan

Säg nej till droger

Tips till polisen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se