Skadedjur och ohyra i bostaden

Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor, vägglöss och myror.

Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda skadedjur inom sin egen fastighet och att hålla lägenheter för uthyrning fria från ohyra.

Som privat fastighetsägare får man kontakta sitt försäkringsbolag för att höra om skadedjursförsäkring ingår i villa- och hemförsäkringen. Om man saknar skadedjursförsäkring får man själv kontakta ett saneringsföretag.

Om man har problem med skadedjur i hyresbostaden ska man först kontakta hyresvärden. Om hyresvärden inte vill avhjälpa problemet så kan man kontakta Område miljö och hälsa.

Tänk på att hantera soporna så att de inte drar till sig råttor. Man bör till exempel förpacka soporna i påsar innan man lägger dem i sopkärlet och ha ett tillräckligt stort kärl så att locket alltid går att stänga.


Råttor i det kommunala avloppsledningsnätet

Har man problem med råttor i det kommunala avloppsledningsnätet så kontakta Teknisk service, VA-enheten via kontaktcenter. Har man problem med råttor ovan mark är det fastighetsägaren som behöver vidta åtgärder.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se