Demenscentrum Villa Videbeck

Villa Videbeck heter Lidköpings nya demenscentrum. En Sverigeunik satsning där vården för en av våra största folksjukdomar, demens, har samlats under ett tak.

På Villa Videbeck ryms både demensboende, demensspecialiserad hemvårdsgrupp, växelvård och korttidsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd samt uppsökande och förebyggande verksamhet.

Den fysiska miljön i huset är specialbyggd för personer med demenssjukdom. Orangeri, trädgård, stora inglasade balkonger och specialytor som stimulerar till avslappning, mental aktivitet och rörelse.

Du är välkommen att kontakta vår demenssamordnare i olika demensfrågor.

Demenssamordnaren erbjuder råd och stöd till personer med demenssjukdom och anhöriga samt kan ge dig information om det stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda.

Kontakt

Susanne Sandén

Tel: 0510770200

E-post: susanne.sanden@lidkoping.se

För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden som är behovsprövade. Här bor man i en liten grupp om åtta till tio personer och får vård och omsorg utifrån sina egna behov. Läs mer om våra gruppboenden för personer med demenssjukdom:

Villa Videbeck

För personer med demenssjukdom finns dagverksamheterna Club CuraClub Mira och Club Vide som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Kontakta Club Cura, Club Mira och Club Vide dagverksamhet:

Club Cura dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Club Mira dagverksamhet, telefon 0510-77 09 25
Club Vide dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00

Glunten är en korttidsenhet. Hos oss kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering.

För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Glunten med kontaktmannagrupper. Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. I teamet ingår arbetsterapeut, rehabassistent och sjukgymnast/fysioterapeut.

Syfte med korttidsboende

  • Ge dig möjlighet till återhämtning och träning efter en sjukdom eller skada
  • Ge avlösning för närstående
  • Få tid att utreda om du åter kan bo i ditt eget hem efter en sjukhusvistelse eller om du behöver plats på ett särskilt boende
  • Ge dig omvårdnad medan du väntar på en plats i särskilt boende.

Vem kan få korttidsvård?

För att du ska få korttidsvård behöver du ett beslut från en av våra biståndshandläggare. Ibland kan du istället för korttidsboende erbjudas en plats på ett särskilt boende.

Var ligger Glunten?

Du hittar oss på Villa Videbeck, Mariagatan 1.

Telefonnummer till Glunten

Enhet Korttid 0510-77 03 79
Sjuksköterska 0510-77 03 47
Enhetschef Glunten 0510-77 04 09

På Glunten finns en enhet för växelvård. Hit kan du komma regelbundet och växla dessa perioder med att bo i ditt eget hem. Växelvården finns till för att ge avlösning till en anhörigvårdare eller för dig som regelbundet behöver byta hemmiljö för att samla kraft och få socialt umgänge.

Individuella insatser

På Glunten planerar vi din hjälp efter dina behov och möjligheter. Vi sätter tillsammans upp ett mål för din vistelse.

Kontaktmannaskap

För att såväl du som anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi med kontaktmannaskap. Din kontaktman fungerar som din förlängda arm i de situationer då du behöver hjälp och stöd.

Telefonnummer till Glunten

Glunten A undersköterska 0510-770373
Glunten A sjuksköterska 0510-770346
Glunten B undersköterska 0510-770379
Glunten B sjuksköterska 0510-770347
Sjuksköterska 0510-77 03 47
Enhetschef Glunten 0510-77 04 09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se