Tidplan

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. På denna sida kan du följa det arbetet.

Projektet pågår mellan 2019-2022

  • December 2019/Januari 2020: Politiken – Förtroendevalda i stadsutvecklingsgruppen och samhällsbyggnadsnämnden tar del av resultat och analys från framtidsverkstaden
  • Våren 2020: Strategi – tjänstepersoner tar fram en inriktning för planeringen och förankrar med politiker
  • Höst/vinter 2020/2021 Dialogtid. Ett tidigt utkast till planförslag tas fram och dialog sker både externt m näringsliv och med samtliga partigrupper.
  • Sommaren 2021: Samråd – Förslaget visas till allmänhet, myndigheter med flera, som får möjlighet att lämna synpunkter.
  • Höst 2021: Samrådsredogörelse och ändringar – Resultatet av samrådet ska bearbetas in i planförslaget.
  • Höst 2021: Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på utställning. Utställning – Ett bearbetat förslag visas för allmänhet, myndigheter med flera. Blir det inga ytterligare förändringar så går planen vidare för politiskt beslut.
  • Vinter 2021/2022: Planen kan beslutas att antas av kommunfullmäktige.

En långsiktig plan för Lidköping innebär också beredskap inför ett förändrat klimat. Utnyttjande av ekosystemtjänster och det gröna som en resurs för att skapa en robust stadsstruktur är viktiga byggstenar i en förtätad stad. 

Framtidsverkstan

Samrådsfasen i arbetet med den nya stadsutvecklingsplanen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar.

Bakgrund till projektet

Lidköping ska kunna rymma en växande befolkning och möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som vi ska värna stadens attraktionskraft, för att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå för staden. Fler Lidköpingsbor betyder också att vi långsiktigt behöver se till att det finns bra offentlig service, tillräckligt med parker- och rekreationsområden av god kvalitet, möjlighet för stadskärnan att utvecklas samtidigt som Lidköpings unika miljöer bevaras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se