Utveckling genom internationella samarbeten

Lidköping bedriver ett aktivt internationellt arbete. Lidköpings kommuns utvecklingsledare för internationalisering stöttar kommunens förvaltningar i arbetet med internationalisering och internationella projekt. Vi har också en aktiv samverkan med kommunerna Götene, Skara och Vara i att söka gemensamma projekt med EU finansiering.

Kunskap och delaktighet om vår värld

Idag förändras omvärlden i en allt snabbare takt vilket också påverkar vår kommuns invånare, näringsliv och kommunala organisation mer och mer. Det som sker bortom Sveriges gränser påverkar i hög grad också vår egen vardag.

Genom vårt internationella arbete ökar vi förståelsen för omvärlden och den snabba utveckling som sker. Det internationella arbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och bidra till förbättring av våra verksamheter genom att uppfylla verksamhetsmål och uppnå politiska prioriteringar. Målet är att Lidköpings internationella förbindelser ska vara ett strategiskt utvecklingsverktyg i arbetet med att förverkliga visionen ”Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun”. Utgångspunkten är att utvecklingen av vårt lokala samhälle bygger på kunskap om vår omvärld. Utvecklingsperspektivet omfattar såväl det geografiska Lidköping som kommunen som organisation.

Internationellt partnerskapsavtal med Rockford, Illinios

Lidköping har sedan 2006 ett internationellt partnerskapsavtal med svenskbygden Rockford, Illinois, USA. Partnerskapet är till för att främja tillväxt hos de befintliga näringslivet, med visionen ”väx lokalt genom att arbeta globalt”. De båda regionerna fungerar som dörröppnare in på respektive marknad och är behjälpliga med affärskontakter och navigering. Flertalet samarbeten inom både akademin och näringslivet har tillkommit.

Avtalet uppdaterades 2014 och inkluderar idag Skaraborgs 15 kommuner, Winnebago countys 16 kommuner, The city of Belvidere, SwedishAmerican Health Systems i Rockford samt Sustain Dane i Madison, Wisconsin.

I samband med Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna i Lidköping 2006 undertecknades ett industriellt partnerskapsavtal mellan Lidköpings kommun och Rockford stad. Syftet med samarbetet var att Rockford skulle kunna vara ett nav för små och medelstora företag som önskade kontakter med USA på samma sätt som Lidköping skulle vara dörröppnare för amerikanska företag in på Europamarknaden. Sedan 2006 har ett stort antal företagsbesök gjorts som genererat värdefulla kontakter. Flertalet akademiska avtal har signerats och över 140 st studenter har gynnats. Lidköping har haft fyra traineer på näringslivsbolaget i Rockford i 3-8-månadersperioder och Rockford har haft en trainee i Lidköping i 9 månader.

Lidköpings kommuns internationella arbete ska skapa ett mervärde för medarbetare och invånare och bidra till kommunens utveckling. Detta uppnår vi genom:

 • Projektsamarbete med andra kommuner och regioner, delvis finansierat av till exempel EU.
 • Samarbete mellan Lidköping och andra städer och kommuner för till exempel ungdomsutbyten.
 • Bevakning av vår omvärld och informationsspridning.
 • Nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte som är till nytta för Lidköpings tillväxt.

Kommunens vänortskontakter är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet och används idag för att knyta närmare kontakter mellan skolor, föreningar och enskilda.

 • Kecskemét, Ungern
  Vänortsavtal
  Område: Utbildning, Äldre- och handikappomsorg, Social omsorg, Kultur, Idrott, Miljö, Turism och Näringsliv
  Finansiering: Kommunen, EU
  Startår: 2004
 • Utena, Litauen
  Vänortsavtal
  Område: Äldre och handikappomsorg, Utbildning, Social omsorg, Kultur, Idrott, Miljö, Turism, Handel och småindustri.
  Finansiering: Kommunerna, EU
  Startår: 1997
 • Rockford, Illinois, USA
  Industriellt partnerskapsavtal
  Område: Näringslivsutveckling och skolutbyte
  Finansiering: Kommunerna, Swedish-American Foundation och EU
  Startår: 2006
 • Xindu District, Chengdu, Kina
  Inget aktivt samarbetsavtal
  Område: Inget aktivt utbyte
  Finansiering: Kommunerna
  Startår: 2011-2020
 • Lusaka City Council, Lusaka, Zambia
  Samarbetsavtal
  Område, Hållbar avfallshantering, medborgardialog och kompetenshöjning
  Finansiering: ICLD (Internationellt Centrum för Lokal demokrati)
  Startår: 2017

Kontakt

Malin Olsson Lundqvist

Titel: Utvecklingsledare

Enhet: Samhälle

Tel: 0510776567

E-post: Malin.OlssonLundqvist@lidkoping.se

Kontakt

Emma Korjonen

Titel: Näringslivsutvecklare

Enhet: Samhälle

Tel: 0510776754

E-post: Emma.Korjonen@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se