Frågor och svar om vatten och avlopp

Här kan du får svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på Lidköping miljö och teknik gällande vatten och avlopp.

Abonnemang och avgifter

Vid nybyggnad eller försäljning av fastighet, samt vid överlåtelse eller nyetablering av rörelse med egen vattenmätning, ska du göra en anmälan till Lidköping miljö och teknik, vatten och avlopp. Anmälan görs via e-tjänsten som du når via länken.

Teckna, ändra eller avsluta abonnemang - Vatten, avlopp och sophämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätare och avläsning

Vi skickar ett avläsningskort till dig en gång per år, men du kan gärna lämna in en avläsning två till fyra gånger per år. Om du lämnar din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning.

Du kan alltid lämna din vattenmätarställning digitalt här

Har du fått en ny digital vattenmätare brukar avläsningarna komma in per automatik till oss och då får du inget avläsningskort.


Du lämnar din vattenmätarställning digitalt i vår e-tjänst här.

Det går också bra att lämna din vattenmätarställning via telefon till kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00. Tänk på att om du ringer behöver du ha ditt kundnummer som finns på din faktura och ditt vattenmätarnummer som står på vattenmätaren.

Dricksvatten

Medelvärdet för PFAS i Lidköpings dricksvatten ligger under 2 nanogram.

Ditt dricksvattnet, som levereras från Lockörn eller Läckö vattenverk, innehåller alltså låga halter av PFAS, mer än hälften av det nya gränsvärdet på 4 nanogram som börjar gälla 2026.

Ja, de uppmätta halterna PFAS i Lidköpings dricksvattnet är med marginal under gränsvärdena som börjar gälla 2026.

De låga halterna av PFAS i vårt dricksvatten gör att det i nuläget inte finns anledning att införa extra rening på våra vattenverk för att reducera PFAS. Vi analyserar regelbundet råvattnet, utgående dricksvatten och dricksvatten på olika ställen i kommunen för PFAS. Samtidigt omvärldsbevakar vi och följer teknikutveckling gällande rening av PFAS. Det viktiga arbetet är att minska användning av PFAS i vårt samhälle så det inte hamnar i våra kroppar eller i naturen.

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Det beror på att små järn- eller rostpartiklar av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast försvinner färgen om du spolar med kallt vatten en stund. Kvarstår problemen ska du ta kontakt med Lidköping miljö och teknik. Färgat vatten av detta slag är inte farligt men tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas.

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att det är värmeväxlaren till fjärrvärmen som läcker. För att upptäcka läckor tillsätter Lidköping Energi ett grönt färgämne. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. En orsak kan vara variationer på Vänervattnet som kommer in till vattenverket. Detta är inget farligt utan brukar lösa sig självt eller genom att du spolar en stund i kranen.

Ett fenomen som kan påverka smak och lukt på Lidköpings dricksvatten är när "sjön vänder". Det inträffar två gånger per år, vår och höst, när Vänerns vatten skiftar i temperatur. Varmt vatten är lättare än kallt vatten vilket innebär att de byter plats med varandra. Processen håller på tills hela sjön har samma temperatur och i samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en annorlunda smak och lukt.

Vatten och avloppsenheten vid Lidköping miljö och teknik spolar kontinuerligt rent i vattenledningarna i centrala Lidköping.

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten kan du uppleva att vattnet har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet avdunstar kloret och doften minskar.

Bedömning av dricksvattnets kvalitet genomförs med hjälp av analyser och kontinuerlig övervakning av reningsprocessen. Analysvärden ska efterleva bestämmelser i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, vilka syftar till att skydda människors hälsa. På livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Lidköping miljö och teknik kontrollerar dricksvattnet enligt ett kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

I Lidköping är vattnet mjukt och ligger runt 2-3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att du kan använda den lägsta doseringen tvättmedel vid disk och tvätt.

Om det uppstår en situation där vi har begränsad tillgång på dricksvatten så behöver vi minska vår användning av vattnet och bevattningsförbud kan införas.

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor, fyller pool, spa- eller badtunna samtidigt. Våra vattenledningar är dimensionerade för normal hushållsförbrukning. Stora vattenuttag och hög vattenförbrukning under längre tid gör att trycket sjunker i vissa delar av ledningsnätet.

Det är bra att spara på vårt dricksvatten av flera anledningar. Det är bra för miljön, din plånbok och extra viktigt under långa torkperioder.
Här får du några tips på hur du kan göra för att spara på drickvattnet:

 • Samla regnvatten
  Bästa sätter att spara på vårt dricksvatten är att vattna med regnvatten. Om du bor i hus kan du samla regnvatten från stuprör i en tunna och använd det för vattning istället.
 • Låt gräsmattan vara
  En gräsmatta klarar av långvarig torka. Det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Vattna vid rätt tidpunkt
  Vattna växterna på morgonen eller kvällen när det är lite svalare. Undvik att vattna på dagen när det är som varmast då det mesta av vattnet avdunstar istället för att komma till växterna.
 • Kyl vatten i kylskåpet
  Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen så slipper du spola länge i kranen för att få kallt vatten att dricka.
 • Undvik stora vattenuttag på dagtid
  Om du ska fylla en pool eller liknande gör du det bäst långsamt med lågt vattenflöde och helst nattetid när vattenförbrukningen är låg.
 • Diska effektivt
  Undvik att diska under rinnande vatten. Använd istället diskhon eller en balja. Och kör endast fulla diskmaskiner.

Avlopp

I toaletten får du endast spola ner toalettpapper och det som passerar genom kroppen. Om du spolar ner andra saker i toaletten kan de fastna i rören och orsaka stopp.

Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar beställs av Renhållningen via 0510-77 00 00 eller e-post: rh-kund@lidkoping.se

Ibland händer det att företag kontaktar fastighetsägare med rekommendation om spolning av VA-ledningar inne i fastigheten.

Observera då att det är inte på uppdrag av Lidköping miljö och teknik. Varje fastighetsägare ansvarar själv för de VA-ledningar som finns inne på fastigheten.

Skyfall och översvämning

Skyfall är när det regnar extremt mycket under en kort tid. 50mm regn under en timme definierar SMHI som ett skyfall.

Man brukar prata om allt från 10-årsregn till 100-årsregn. Begreppet används för att beskriva hur mycket nederbörd som faller under en viss tid, en viss mängd vatten kan alltså vara antingen ett 10-årsregn eller ett 100-årsregn beroende på hur lång tid det tar för mängden vatten att nå markytan.

Värt att notera är att begreppet årsregn har skapats för att visa på sannolikheten för hur ofta regnen återkommer. Detta betyder att det kan falla mer än ett 10-årsregn under en tioårsperiod.

 • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar på din tomt från löv, is och snö.
 • Kontrollera att takavvattningen är rätt kopplad, det vill säga att stuprör inte är kopplade på avloppsedningarna.
 • Kontrollera gatubrunnar ute i gatan, om de är igensatta kan du felanmäla detta här. Felanmälan via app eller webb Öppnas i nytt fönster.
 • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren.

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Flytta om möjligt värdefulla och fuktkänsliga föremål samt elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Följ information och uppmaningar på lidkoping.se.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp om möjligt igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.

 • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Vid omfattande översvämning kan räddningstjänsten hjälpa till med råd och eventuella åtgärder som pumpning.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma, gärna så att vattennivån syns.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan så att du får hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till oss här: Felanmälan via app eller webb Öppnas i nytt fönster.

 • Om du har drabbats av källaröversvämning ska du anmäla ärendet till ditt försäkringsbolag. Har du frågor kopplade till dina skador ska du i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag.
 • Om du inte redan varit i kontakt med oss om ditt ärende ska du även anmäla ärendet: Felanmälan via app eller webb Öppnas i nytt fönster.
 • Utöver den utredning som göras av ditt försäkringsbolag genomför VA-huvudmannen utredningar och din anmälan är av vikt för att vi ska få bättre kännedom om skadan. VA-huvudmannens utredning i bostaden och övriga fastigheten genomförs för att utreda hur skadan uppkommit samt kartlägga förutsättningarna vid den specifika platsen. Det är också viktigt för hur vi ska lägga upp det fortsatta arbetet inom kommunen för att på sikt förbättra dagvattenhanteringen samt förstärka ledningsnätet.

Som fastighetsägare är det ditt försäkringsbolag som ersätter dig för uppkommen skada.

Beroende på omständigheterna bakom skadan kan Lidköping miljö och teknik AB bli ersättningsskyldig, vilket då regleras i ett senare skede mellan oss och försäkringsbolaget. Beroende på omständigheterna kan vi eventuellt även ersätta din självrisk.

Övriga frågor

Fyllning och tömning av pooler

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa- eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Slösa inte med vattnet och följ tipsen för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

Fyll poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten men att fylla poolen med regnvatten är en lösning som både sparar dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Med ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning har du möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Samla regnvatten i tunnor eller damm.

Beställa vatten till pool och badtunna

För att beställa vatten till sin pool eller badtunna tar du kontakt med ett åkeri som arbetar med poolfyllning.

Att fylla pool eller spabad med dricksvatten

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik fylla din pool eller spabad samtidigt som grannen och helst sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen är att det inte är alla kunder som har backventil. Utan backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

Pool- och spakemikalier

Det finns mängder av kemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är få produkter miljömärkta. Kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Rening av pool- och spavatten

För att slippa fylla på din pool eller ditt spa under säsongen så rekommenderar vi att du har en väl fungerande vattenrening så kan du använda samma vatten hela sommaren och på det sättet spara både vatten och pengar.

Tömning

Vid tömning ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller både små och stora pooler. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Använd inte kemikalier precis innan tömning. Att säkerställa möjligheten till tömning är en viktig del att beakta före nyinstallation.

Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Vattnet leds från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i Vänern eller våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt- och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag.

Enligt 50 § i Vattentjänstlagen skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. Vattentjänstlagen säger vidare att redovisningen skall göras tillgänglig för fastighetsägarna, t.ex. genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens hemsida.

Här hittar du aktuell årsrapport:
Årsrapport VA - Lidköpings kommun, 2023 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se