Så kan du skydda dig vid översvämning

När det regnar väldigt mycket kan vägar och hus påverkas allvarligt. Att drabbas av översvämning i sitt hus efter ett skyfall innebär både obehag, sorg och mycket arbete. Som fastighetsägare har du möjlighet att minska risken för översvämningar och de skador som kan uppstå. Och om olyckan trots allt skulle vara framme, är det bra att veta hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Kolla upp ditt försäkringsskydd
Se till att du har en tillräcklig försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå vid översvämningar. Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning och vilka villkor som gäller.

Skydda värdesaker
Undvik att förvara värdefulla eller känsliga föremål i källaren. Saker som du ändå vill förvara i källaren placerar du på hyllor för att undvika att de skadas. Om översvämningen skulle drabba din fastighet, kan det hjälpa till att minska både skador och förluster.

Håll koll på var risken är störst för översvämning
I Lidköpings kommuns stadsutvecklingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en digital karta som visar områden med potentiell risk för översvämning i samband med skyfall. Klicka på Hänsyn och konsekvenser och därefter Klimatanpassning.

Skaffa och kontrollera utrustning
Köp en enkel dräneringspump så att du kan pumpa ut vatten. Om du redan har en pump, se till att kontrollera att den fungerar regelbundet.

Minska hårdgjorda ytor
Hårdgjorda ytor som asfalt och plattor kan du ändra till grus eller växtlighet. Då kan vattnet filtreras ner i marken istället för att rinna vidare till redan överfulla dagvattenledningar.

Rensa och kontrollera

  • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar från löv, is och snö för att säkerställa att vattnet kan rinna bort från fastigheten.
  • Kontrollera att takavvattningen är rätt kopplad, och att stuprören inte är anslutna till avloppssystemet.
  • Kontrollera gatubrunnar i närheten av din fastighet. Om de är igensatta kan du felanmäla detta här. Felanmälan via app eller webb

Förberd så du kan blockera inflödande vatten

  • Förbered så att du kan täppa till golvbrunnar med exempelvis trasor och en tygnd att ställa på.
  • Se till att toalettlock är stängda och att det kan behövas en tyngd på locket.
  • Förbered så att du kan täta dörrar, källarfönster och ventilationsöppningar.

Bryt strömmen
Bryt strömmen i de drabbade utrymmena för att undvika risk och elektriska problem. Se dock till att eventuella dräneringspumpar fortsätter fungera.

Flytta värdesaker
Om det är möjligt, flytta värdefulla och känsliga föremål till högre platser för att undvika att de skadas av vattnet. Efter kontakt med avloppsvatten är god hygien viktigt.

Kontakta räddningstjänsten
Vid omfattande översvämningar kan räddningstjänsten ge dig råd och eventuellt genomföra nödvändiga åtgärder, som exempelvis pumpning.

Dokumentera och anmäl skador
Kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan och få nödvändig hjälp som uttorkning. Gör en detaljerad förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma, gärna så att vattennivån syns. Detta underlättar vid skadereglering.

Kontakta oss
Anmäl översvämningen till oss via vårt kontakcenter på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post på kommun@lidkoping.se.

Under frågor och svar kan du läsa mer om vad årsregn är och vad som gäller kring ersättning efter en källaröversvämning. Frågor och svar om vatten och avlopp

För mer omfattande information om hur du kan förbereda dig och agera vid översvämningar, besök krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se