Frågor och svar om avfall och återvinning

Här kan du får svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på Renhållningen.

Kartåsens återvinningscentral

Kartåsens Återvinningscentral
Öppettider vecka 30
Öppettider vecka 30
Dag
Öppet
Information
Måndag 22/07
07.00 - 20.00
Tisdag 23/07
07.00 - 20.00
Onsdag 24/07
07.00 - 20.00
Torsdag 25/07
07.00 - 20.00
Fredag 26/07
07.00 - 17.00
Lördag 27/07
08.00 - 15.00
Söndag 28/07
Stängt
Öppettider vecka 31
Öppettider vecka 31
Dag
Öppet
Information
Måndag 29/07
07.00 - 20.00
Tisdag 30/07
07.00 - 20.00
Onsdag 31/07
07.00 - 20.00
Torsdag 01/08
07.00 - 20.00
Fredag 02/08
07.00 - 17.00
Lördag 03/08
08.00 - 15.00
Söndag 04/08
Stängt
Öppettider vecka 32
Öppettider vecka 32
Dag
Öppet
Information
Måndag 05/08
07.00 - 20.00
Tisdag 06/08
07.00 - 20.00
Onsdag 07/08
07.00 - 20.00
Torsdag 08/08
07.00 - 20.00
Fredag 09/08
07.00 - 17.00
Lördag 10/08
08.00 - 15.00
Söndag 11/08
Stängt
Öppettider vecka 33
Öppettider vecka 33
Dag
Öppet
Information
Måndag 12/08
07.00 - 20.00
Tisdag 13/08
07.00 - 20.00
Onsdag 14/08
07.00 - 20.00
Torsdag 15/08
07.00 - 20.00
Fredag 16/08
07.00 - 17.00
Lördag 17/08
08.00 - 15.00
Söndag 18/08
Stängt

Abonnemang och avgifter

Du tecknar, ändrar eller avslutar ditt abonnemang för sophämtning i vår e-tjänst.

Här hittar du vår tjänst för sophämtning Länk till annan webbplats.

Enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning, oavsett om det är i en villa, lägenhet eller i ett fritidshus. Det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall och man kan därför inte ta med sitt hushållsavfall till exempelvis Kartåsens återvinningscentral. Återvinningscentralen är till för hushållens grovavfall och farligt avfall. Hur mycket vi än sorterar, komposterar och återvinner har alla hushåll ett restavfall, dvs avfall som inte kan återvinnas på annat sätt än att förbrännas. Det är t.ex diskborstar, disktrasor, dammsugarpåsar, kuvert, tops, snus, fimpar, trasiga textilier, blöjor, bindor, tamponger med mera.

Ja, alla fastigheter betalar fast avgift även om det inte finns någon sophämtning eller att ingen bor där. Alla kommuner måste tillämpa likabehandlingsprincipen.

Det kan förklaras enligt detta exempel:

En bebodd fastighet betalar både fast avgift och hämtningsavgift för sin soptunna. Boende i fastigheten kontaktar oss och meddelar att de ska renovera huset. Ingen kommer att bo i huset under sex (6) månader och de vill inte ha någon sophämtning under den här tiden. Vi gör då ett uppehåll i deras sophämtning men den fasta avgiften kommer de ändå fortsätta betala.

Avfallstaxan från 2020 utökades med en ny del för just fast avgift. Den fasta avgiften betalar alla som äger en fastighet i kommunen. Oavsett om ni har en soptunna eller inte.

Ja, det går att beställa ett extra kärl alternativt ett större delat Kärl 1 mot ersättning enligt taxa. Läs mer om våra abonnemang och kontakta Kontaktcenter på 0510-77 00 00 för beställning.

Sophämtning

Om du äger en fastighet som du enbart nyttjar som fritidshus kan du teckna abonnemang för sommarsophämtning. Det innebär att vi hämtar avfall vid fastigheten under perioden maj - september. Läs mer om våra abonnemang.

Se När kommer sopbilen?
För småhus och fritidshus töms avfallskärlen generellt sett varannan vecka
För flerbostadshus och verksamheter töms avfallskärlen generellt sett varje vecka

Du kan beställa tilläggstjänsten veckotömning av kärl 1 under perioden v.21 – v.36. Tilläggstjänstens taxa tillkommer utöver ordinarie taxa. Läs mer om våra abonnemang och kontakta Kontaktcenter på 0510-77 00 00 för beställning.

När vi tömmer kärlen i sopbilen hamnar avfallet automatiskt i två olika sektioner då de nya sopbilarna är så kallade tvåfacksbilar. Avfallen töms sedan ur bilen var för sig för vidare separat behandling.

Sopkärl och placering

Du som bor i villa eller äger ett fritidshus kan välja mellan två kärlstorlekar för kärl 1 (mat- och restavfall) och kärl 2 (plast- och pappersförpackningar).

 • Storlek på 240 liters kärl
  Bredd: 58 cm
  Djup: 72,4 cm
  Höjd: 107,2 cm
 • Storlek på 370 liters kärl
  Bredd: 77 cm
  Djup: 80,5 cm
  Höjd: 107 cm

Nej, mellanväggen får inte flyttas. Detta på grund av att avfallet då hamnar fel i sopbilen. Chaufförerna sätter nämligen kärlen på ett specifikt ställe i bak på lyftanordningen för att mat-, rest- och förpackningsavfallen ska hamna i rätt fack. Förutom detta är taxan konstruerad för att ni som kund betalar för just den fördelade volymen i kärlen.

 • Du som kund är ansvarig för att ordna en fast uppställningsplats för sopkärlet. Platsen ska ligga inom tre meter från fast¬ighetsgränsen eller platsen där sopbilen stannar. Alternativet är att du själv rullar ut kärlet inför varje tömningstillfälle.
 • Tänk på att kärlet ska stå med draghandtaget vänt mot avfallshämtarna och dragvägen. Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag.
 • Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska också kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag och utan nivåskillnader. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor, hårdpackat grus och liknande. Gräsytor och gårdsgrus är inte hårdgjort underlag.
 • Hämtningsvägen ska hållas fri från hinder som exempelvis träd och buskar. Den ska också vara skottad och is- och halkfri

Trädgårdsavfall

För dig som bor väster om järnvägen är det hämtning jämna veckor: v.16 - v.44

För dig som bor öster om järnvägen är det hämtning ojämna veckor: v.17 - v.45

För dig som bor utanför Lidköpings tätort är det hämtning ojämna veckor: v.17 - v.45.

Hämtning av trädgårdsavfall sker alltid på torsdagar.

Sortering

Det som blir över när du har sorterat ut förpackningar, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Exempelvis damsugarepåsen, blöjor, bindor, tops, disk- och toaborste och trasiga leksaker.

Det finns egentligen två olika typer av matavfall. Dels har vi sådant som kallas oundvikligt matavfall, exempelvis skal från frukt och grönsaker, eller kaffesump. Sedan finns det sådant matavfall som vi hade kunnat undvika, det vill säga matsvinn. Kanske en för stor portion, eller en matlåda som inte blivit uppäten. Det bästa är såklart om vi undviker att matsvinn och matavfall ens uppstår!
Se mer i vår sorteringsguide

Det finns nationella mål och riktlinjer som säger att vi ska ta tillvara på matavfallet som den resurs det är. Genom att behandla matavfallet separat kan vi använda det till att producera biogas som kan driva fordon, samt möjliggöra återföring av viktiga näringsämnen till naturen istället för att allt går upp i rök.

Varför ska vi lägga matavfallet i en papperspåse?

Påsen med matavfallet ska nämligen brytas ner i en biogasanläggning och bli till biogas. Restprodukten vid biogasproduktion blir ett biogödsel som sprids på åkermark och därför är det viktigt att ingen plast följer med matavfallet vilket i så fall hamnar på åkermarken.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsarna ingår i ert abonnemang. När påsarna börjar ta slut – stick in en påse under locket på kärlet så får du nya vid nästa tömning. Chaufförerna har inplastade buntar med påsar som de lägger på locket av ert sopkärl. Det finns även alltid matavfallspåsar att hämta på Kartåsens återvinningscentral eller i Stadshuset/Kommunhuset på Skaragatan.

Vad får läggas i en matavfallspåse?

Rester av tillagad mat och råvaror. Ta bort alla förpackningar runt ditt matavfall innan du slänger det. Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen! Om du är osäker, lägg hellre avfallet i påsen för restavfall.

 • Använd påshållaren du fick av oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen
 • Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du lägger det i papperspåsen.
 • Om påsen ändå har blivit blöt kan du använda dubbla påsar. Men sätt då ditt den andra påsen när du tagit ur den första ur hållaren och ska slänga den i kärlet. Använd aldrig plastpåse!!
 • Stäng påsarna noga, det förhindrar flugor att lägga ägg bland avfallet
 • Slå in mat som luktar mycket, till exempel räkskal, i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen och bär ut direkt eller frys in räkskalen tills det är dags för tömning.
 • När det är varmt väder kan du byta påse oftare
 • För dig som bor i villa eller fritidshus: Försöka att ställa kärlet på en skuggig plats
 • För dig som bor i villa eller fritidshus: Spola ur kärlet när det är tömt (gärna på gräsmattan) och låt det torka innan du använder det igen.
 • Stryk gärna lite ättikslösning inuti kärlet för att hålla lukt och flugor borta

 • Om du skakar om kärlet då och då kan det hjälpa så att påsarna inte lika lätt fastnar.
 • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  Se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
 • Låt matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
 • Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen. Prova att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl kan tömmas redan klockan 06:00.

I Lidköping finns 19 återvinningsstationer runt om i kommunen. Det är i dagsläget FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna. Från och med 1 januari 2024 kommer ansvaret gå över till kommunen helt och hållet.

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningar och returpapper. Förpackningarna måste vara tömda men du måste däremot inte skölja ur förpackningarna.

Försök att skilja på materialen och sortera dem var för sig. Om det inte går, bedöm vilket material förpackningen består mest av och sortera utifrån det. Ett tips är att läsa på förpackningen. På de flesta förpackningar står det angivet hur den ska sorteras.

Ja, de kommer att finnas kvar tills vidare. Vi vet dock inte hur många av dem som kommer finnas kvar i framtiden då siktet är inställt på fastighetsnära insamling även då det gäller dessa material.

Farligt avfall, exempelvis färg och kemikalier, lämnar du på Kartåsens återvinningscentral.

För vissa sorters farligt avfall har Lidköping miljö och teknik ett samarbete med några livsmedelsbutiker.

Behållaren ”Samlaren” finns på Coop Extra, Hemköp och Ica Nära Gunnarssons i Vinninga. I Samlaren kan du lämna ljuskällor (glödlampor och olika sorters lågenergilampor), batterier och småelektronik som till exempel mobiltelefoner, eltandborstar och rakapparater. Passa på att ta med din förbrukade mobiltelefon när du ska åka och handla, så att det värdefulla materialet kan tas om hand och återvinnas. Hålen i Samlaren är tio centimeter i diameter.

Använd sorteringsguiden om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall.

Textilinsamling

På Kartåsens återvinningscentral kan du lämna kläder, skor och accessoarer som är hela, rena och kan återanvändas av någon annan.

Vid återbruket finns en vit lucka i väggen där du kan välja att lämna dina kläder, skor och accessoarer till de lokala organisationerna AGAPE Second Hand och PK Second Hand.

På återvinningscentralen finns också behållare för textilinsamling där du kan lämna kläder, skor och accessoarer men också hemtextilier som lakan, gardiner och täcken. Det är ett samarbete med Humana Sverige och deras behållare finns på två platser, vid återbruket och vid sorteringsrampen för grovavfall.

Tänk på att det du lämnar in ligger i en påse och att textilierna ska vara rena och torra.

På Kartåsens återvinningscentral kan du lämna hemtextilier såsom gardiner och lakan samt trasiga eller utslitna kläder. Textilinsamlingen är ett samarbete med Humana Sverige, en ideell förening som arbetar med klädinsamling och Second Hand. Textil som lämnas i deras behållare kommer att återanvändas till nya produkter eller återvinnas. Deras behållare finns på två platser, vid återbruket och vid sorteringsrampen för grovavfall.

Tänk på att det du lämnar in ligger i en påse och att textilierna ska vara rena och torra.

Klädinsamlingen på Kartåsens återvinningscentral tar emot hela och rena kläder, skor och accessoarer. Det du lämnar in till klädinsamling ska kunna återanvändas av någon annan.

Detta kan du lämna till klädinsamling:

 • Kläder
  Exempelvis byxor, tröjor, klänningar och jackor.
 • Accessoarer
  Exempelvis väskor, sjalar och bälten.
 • Skor
  Exempelvis sandaler, sneakers, kängor och läderskor.

Tänk på att det du lämnar in ligger i en påse och att textilierna ska vara rena och torra.

På Kartåsens återvinningscentral finns behållare för textilinsamling. Det är ett samarbete med Humana Sverige, en ideell förening som arbetar med klädinsamling och Second Hand. I behållarna för textilinsamling kan du lämna hela och rena kläder samt hemtextilier och trasiga och slitna kläder.

Detta kan du lämna till textilinsamling:

 • Kläder
  Exempelvis byxor, tröjor, klänningar och jackor.
 • Hemtextilier
  Exempelvis lakan, dukar och gardiner.
 • Stoppad textil
  Exempelvis kuddar och täcken.
 • Accessoarer
  Exempelvis väskor, sjalar och bälten.
 • Skor
  Exempelvis sandaler, sneakers, kängor och läderskor.

Tänk på att det du lämnar in ligger i en påse och att textilierna ska vara rena och torra.

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Avfallshanteringen i Lidköpings kommun regleras i den så kallade Renhållningsordningen vilken är beslutad av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Föreskrifterna sätter ramarna för avfallshanteringen i stort, vilka insamlingssystem vi har, vad som gäller för fastighetsägare med mera.

Syftet med avfallsplanen är att styra kommunen och dess invånare, verksamheter, föreningar och andra aktörer, mot en hållbar avfallshantering där vi eftersträvar ökad resurshushållning och minskar mängden avfall samt dess farlighet.

Här kan du läsa Lidköpings kommuns renhållningsordning del 1 - Avfallsföreskrifter Pdf, 11.7 MB.

Här kan du läsa Lidköpings kommuns renhållningsordning del 2 - Avfallsplan Pdf, 1.3 MB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se