Tvätta rätt - tvätta bilen i en biltvätt

Att tvätta bilen på gatan, uppfarten eller parkeringsplatsen innebär att föroreningar rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Det handlar om oljerester, tungmetaller, mikroplaster och asfaltsrester. Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. Där samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Tvätta inte bilen på uppfarten - besök en biltvätt

Även om det inte finns en särskild lagparagraf om biltvätt på gatan så är det inte tillåtet. Bland annat eftersom det inte är tillåtet med utsläpp som medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Besöker du istället en automattvätt eller en gör-det-själv tvätt renas tvättvattnet innan det leds vidare till ledningsnätet.

Tensider påverkar miljön negativt

I bilvårdsprodukter som schampo och avfettning finns det ämnen som är skadliga. Det handlar bland annat om tensider. Tensider har en negativ påverkan på både vattenlevande djur och växter. De återfinns även i miljöanpassade produkter men fördelen med dessa är att deras tensider enklare bryts ned. Så när du tvättar bilen i exempelvis en gör-det-själv tvätt är det viktigt att du alltid använder miljömärkta bilvårdsprodukter.

Gatubrunnar är ditt närmaste vattendrag

Du kan tänka att gatubrunnar kan likställas med ditt närmaste vattendrag. Det som hamnar i brunnen rinner nämligen direkt till ett dike, en bäck eller Lidan. Slutligen hamnar det helt obehandlat och orenat i Vänern. Dina beslut och handlingar påverkar alltså våra vattenmiljöers välmående. Vänern är källan till ditt dricksvatten, din badplats och hemmet för många djur och organismer. Så var rädd om den!

Läs mer om kampanjen Här börjar Vänern

Det finns många myter om biltvätt

Här kan du kolla in några filmklipp och höra mer om dessa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se