Kartåsens återvinningscentral

Till återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farliga avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

Stängt just nu. Öppnar imorgon 07.00

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning inklusive återvinningscentralen. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall. Här kan du läsa mer om vad som gäller för verksamheter som lämnar avfall på Kartåsen.

När du besöker återvinningscentralen med en lätt lastbil (under 3,5 ton) registrerad på antingen ett organisationsnummer eller ett personnummer med enskild firma, sker debitering av ditt besök automatiskt.

Hur funkar det?

  1. När du kör in på återvinningscentralen registreras ditt besök. Det görs med hjälp av sensorer som läser att registreringsskylten på fordonet.
  2. Genom att matcha avläsningen mot Transportstyrelsens register känner systemet av om det är en lätt last- eller skåpbil. Samt om den är registrerad på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma.
  3. Din verksamhet debiteras sedan i efterhand automatiskt. Varje besök kostar 175 kronor och detta gäller oavsett vilken sorts avfall du har eller hur mycket.

Personbilar som används som tjänstebil registreras inte och besök i sådant fordon ska registreras med ”företagskort”. Traktorer och lastbilar över 3,5 ton ska fortsatt använda ”företagskort” då de inte registreras och anses lämna en större mängd avfall vid varje besök.

Fakturering sker via Svea Bank

Fakturering kommer att ske månadsvis och skickas ut från Svea Bank, på uppdrag av Lidköping miljö och teknik AB.

Frågor och svar om automatisk debitering

Debiteras jag även om jag slänger privat avfall med min företagsregistrerade lätta lastbil?

Du har möjlighet att ansöka om dispens om du ska lämna hushållsavfall i egenskap av privatperson. Du gör då en föranmälan av ditt besök i vår e-tjänst som du når via länken nedan. Föranmälan måste ske senast 24 timmar innan besöket.

Om du inte omfattas av den automatiska debiteringen på Kartåsen skall avfallet vägas in. Verksamheter kan lämna följande avfall på Kartåsen mot avgift. Alla priser är exkl. moms.

Verksamheter kan lämna följande avfall på Kartåsen mot avgift. Alla priser är exkl. moms.

Avfall

Pris

Verksamhetsavfall till ÅVC

1 000 kr/ton

Avfall till sortering

1 449 kr/ton

Deponirest

1 225 kr/ton

Kompostfraktion

410 kr/ton

Asfaltskrot

50 kr/ton

Aska (ej värmeverk)

1 172 kr/ton

Gips till återvinning

975 kr/ton

Stubbar

890 kr/ton

Tryckimpregnerat trä

1 495 kr/ton

Metallskrot

0 kr

Asbestavfall

1 020 kr/ton

Tegel

300 kr/ton

Wellpapp

0 kr

Armerad betong,
över 60 cm

450 kr/ton

Betongskrot (oarmerat),
under 60 cm

300 kr/ton

Ris till flisning

0 kr

Viflis (obehandlat trä till flis)

0 kr

Trä till flis (behandlat trä till flis)

0 kr

Ledningsspolning, industriellt avloppsvatten

595 kr/ton

Rensbrunnar och sandfång

395 kr/ton

Måttligt förorenade jordar (upp till farligt avfall)

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta Kartåsens avfallsanläggning för mer information och pris.

Pris per styck


Avgift vågkort

60 kr

För att lämna avfall till deponi ska avfallsdeklaration och karakterisering göras via vår e-tjänst. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig driftledare på Kartåsens avfallsanläggning.

Publicerad:

Senast uppdaterad: