Hemsortering - för dig som bor i lägenhet

Alla ska kunna hemsortera i Lidköping. Det betyder att du som bor i lägenhet ska erbjudas hemsortering vid en gemensam insamlingsplats med full sortering nära ditt hem.

Senast 2027 kommer du också kunna Hemsortera

Hemsortering innebära att alla hushåll i Lidköping kan slänga matavfall, restavfall och förpackningar nära sitt hem. För dig som bor i lägenhet innebär det att din fastighetsägare ska ordna en eller flera gemensamma insamlingsplatser för Hemsortering. Det kan handla om miljöhus eller öppna ytor för avfallskärl.

Fortsätt sortera dina förpackningar

Din fastighetsägare har fram till 2027 på sig att ordna Hemsortering fullt ut. Från 1 januari 2024 ska alla flerbostadshus sortera matavfall och kanske har din fastighetsägare redan idag ordnat så att du kan sortera dina förpackningar nära hemmet. Oavsett så fortsätter du sortera som vanligt fram tilll att Hemsortering är fullt införd hos just dig. Förpackningarna lämnar du på en återvinningsstation eller i sorteringskärl vid fastigheten.

Nu sorterar alla matavfall i Lidköping

Från 2024 kommer alla hushåll i Lidköping att sortera matavfall. Villor, fritidshus och en del flerfamiljshus har sorterat matavfall de senaste åren. Att sortera matavfall innebär att du separerar matrester från restavfall. Matavfallet slänger du i papperspåsar som du får av din fastighetsägare. Restavfallet slänger du i en vanlig soppåse av plast.

Vanliga frågor om mat- och restavfall

Det finns egentligen två olika typer av matavfall. Dels har vi sådant som kallas oundvikligt matavfall, exempelvis skal från frukt och grönsaker, eller kaffesump. Sedan finns det sådant matavfall som vi hade kunnat undvika, det vill säga matsvinn. Kanske en för stor portion, eller en matlåda som inte blivit uppäten. Det bästa är såklart om vi undviker att matsvinn och matavfall ens uppstår!
Se mer i vår sorteringsguide

Det som blir över när du har sorterat ut förpackningar, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Exempelvis damsugarepåsen, blöjor, bindor, tops, disk- och toaborste och trasiga leksaker.

Det finns nationella mål och riktlinjer som säger att vi ska ta tillvara på matavfallet som den resurs det är. Genom att behandla matavfallet separat kan vi använda det till att producera biogas som kan driva fordon, samt möjliggöra återföring av viktiga näringsämnen till naturen istället för att allt går upp i rök.

Varför ska vi lägga matavfallet i en papperspåse?

Påsen med matavfallet ska nämligen brytas ner i en biogasanläggning och bli till biogas. Restprodukten vid biogasproduktion blir ett biogödsel som sprids på åkermark och därför är det viktigt att ingen plast följer med matavfallet vilket i så fall hamnar på åkermarken.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsarna ingår i ert abonnemang. När påsarna börjar ta slut – stick in en påse under locket på kärlet så får du nya vid nästa tömning. Chaufförerna har inplastade buntar med påsar som de lägger på locket av ert sopkärl. Det finns även alltid matavfallspåsar att hämta på Kartåsens återvinningscentral eller i Stadshuset/Kommunhuset på Skaragatan.

Vad får läggas i en matavfallspåse?

Rester av tillagad mat och råvaror. Ta bort alla förpackningar runt ditt matavfall innan du slänger det. Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen! Om du är osäker, lägg hellre avfallet i påsen för restavfall.

Har du fler frågor om Hemsortering i Lidköping?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se