Frågor och svar om Hemsortering

Med Hemsortering kommer du kunna slänga matavfall, restavfall och dina förpackningar nära hemmet. Här får du svar på frågor om Hemsortering.

Ja, det är ett beslut som Sveriges regering har tagit och gäller för landets alla 290 kommuner. 1 januari 2024 får alla kommuner ansvaret över förpackningsinsamling och senast 2027 ska alla hushåll i Sverige erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar, eller som vi kallar det - Hemsortering.

Hemsortering eller fastighetsnära insamling som det också kallas ska enligt regeringens beslut vara infört senast 2027. I Lidköping kommer vi införa Hemsortering i två steg. Först kommer alla villor och fritidshus som ännu inte har hemsortering av plast- och pappersförpackningar att få det. Det sker under 2024 för villor och under 2025 för fritidshus. Under åren 2025 och 2026 kommer villor och fritidshus få Hemsortering av glas- och metallförpackningar. Ägare av flerbostadshus har fram till 2027 på sig att ordna Hemsortering åt sina hyresgäster.

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna. Hemsortering kommer därför inte att påverka din avgift för sophämtning. Däremot kan extra tjänster komma att kosta, som exempelvis extra tömningar, dragvägstillägg eller om du önskar tätare hämtningsintervall.

Med hemsortering kommer du kunna slänga följande nära hemmet:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Förpackningar av plast, papper, glas och metall

Egentligen innebär Hemsortering inte att du ska börja sortera. Sortering av förpackningar har vi hållt på med sen början på 90-talet då återvinningsstationerna började dyka upp i Sverige. Sedan några år tillbaka har vi i Lidköping även börjat sortera matavfall. Hemsortering innebär istället att det ska bli lättare för alla hushållen att sortera och bli av med avfallet.

I Sverige sorterar vi nästan allt. Så det är viktigt att du också sorterar ditt farliga avfall, grovavfall och elavfall.

Använd gärna vår sorteringsguide om du är osäker på hur olika saker ska sorteras.

För ägare av villa och fritidshus

Vi håller just nu på att planera för införandet av Hemsortering i Lidköping. Så fort vi har en detaljerad tidplan för införandet kommer vi att informera om det. När det blir dags för ditt område kommer du också att få information hem i brevlådan. Här kan du se en uppdaterad tidplan.

Avfallskärlen för Hemsortering kommer att vara av samma typ som du idag har för mat- och restavfall (kärl 1). Standardstorleken för alla Hemsorteringsabonnemangen kommer vara 240 liter.

 • Storlek på 240 liters kärl
  Bredd: 58 cm
  Djup: 72,4 cm
  Höjd: 107,2 cm
 • Storlek på 370 liters kärl
  Bredd: 77 cm
  Djup: 80,5 cm
  Höjd: 107 cm

Vi håller just nu på att utreda hur många kärl du kommer att få, men som minst blir det tre stycken ihop med ditt kärl för mat- och restavfall. Om du planerar att bygga en plats för dina avfallskärl på tomten så rekommendrar vi att du avvaktar med det. När det blir dags för ditt område kommer du få mer information om kärlen och storlekarna.

Ja, du kan dela avfallskärl med din granne. Kontakta vårt Kontaktcenter på 0510 -77 00 00 för att anmäla att du vill dela kärl med en granne. Detta gäller redan idag för kärl 1 och kärl 2. När vi inför Hemsortering fullt ut gäller det även för tillkommande avfallskärl.

Nej, men det är att föredra så att du inte missar att ställa fram kärlet när det är dags för tömning. Det viktigaste är att kärlen står framme på tömningsdagen, övrig tid bestämmer du själv vart kärlen ska stå.

För boende i lägenhet

Alla ska kunna Hemsortera i Lidköping. Det betyder att du som bor i lägenhet ska erbjudas hemsortering vid en gemensam insamlingsplats. Det är din fastighetsägare som senast 2027 ska ordna så att du kan slänga matavfall, restavfall och förpackningar nära ditt hem.

För ägare av flerbostadshus

Hemsortering ska erbjudas till alla hushåll i Sveriges kommuner. Det innebär att du som äger flerbostadshus senast 2027 ska ordna gemensamma insamlingsplatser. Det kan exempelvis vara miljöhus där dina hyresgäster kan slänga matavfall, restavfall och förpackningar. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som äger flerbostadshus.

Från 1 januari 2024 kan ägare av flerbostadshus endast anlita Lidköping miljö och teknik för insamling av matavfall, restavfall och förpackningar. Det innebär att om du har en privat entreprenör som hämtar förpackningar idag måste du säga upp avtalet. Kontakta oss för att teckna abonnemang för Hemsortering.

För dig som driver företag i ett flerbostadshus

Om du driver ett företag i ett flerbostadshus och slänger dina sopor i samma avfallskärls som hushållen i fastigheten ska du anmäla dig som en samlokaliserad verksamhet till Lidköping miljö och teknik. För att få fortsätta slänga dina sopor i samma kärl som hushållen måste du göra anmälan då kommunerna i Sverige bara får ansvaret över förpackningsinsamling för privatpersoner, och inte verksamheter.

I flerbostadshus kan samlokaliserade verksamheter vara frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen. Om dessa företag delar avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten ska det anmälas till oss.

Återvinningsstationer

Fram tills att Hemsortering är fullt införd i kommunen kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter. På återvinningsstationerna kan du fortsätta att lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina kärl och blir ett komplement till Hemsortering. Från 1 januari 2024 är det vi som ansvarar för återvinningsstationerna i Lidköpings kommun.

Här kan du läsa mer om var du hittar våra återvinningsstationer och hur du gör en felanmälam.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se