Vad innebär de nya reglerna för förpackningsinsamling?

För att skapa ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål tog regeringen 2022 beslut om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att Lidköping miljö och teknik, tillsammans med övriga kommuner i Sverige, får ansvaret att samla in förpackningar från hushållen med start den 1 januari 2024. Senast 1 januari 2027 ska dessutom fastighetsnära insamling (FNI) vara infört i hela kommunen. Vi jobbar just nu för fullt med planeringen hur detta kan genomföras på bästa sätt för alla i Lidköping.

Så påverkar beslutet dig som kund i Lidköping

Enligt de nya reglerna får Lidköping miljö och teknik ansvaret över återvinningsstationerna (som idag ägs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling. De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

Beslutet innebär också att alla hushåll i Sverige ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027. Det innebär att alla hushåll i Lidköping kommer kunna lämna sina förpackningar nära sitt hem - vi kallar det Hemsortering. Är du ägare av flerbostadshus innebär det att du ska ordna insamlingsplatser på fastigheten där de boende kan lämna sitt förpackningsavfall. För dig som har villa eller fritidshus innebär Hemsortering att du kommer att ha minst tre kärl hemma vid fastigheten där du kan lämna ditt förpackningsavfall.

Nya regler för förpackningsinsamling

I juli 2022 beslutade regeringen nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att:

  • kommunerna från 2024 får ansvar att samla in förpackningar från återvinningsstationerna samt hushåll och samlokaliserade verksamheter.
  • kommunerna ska senast 1 januari 2027 ordna insamling av förpackningar fastighetsnära.
  • kommunerna ska ordna insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Hittills har flera olika aktörer ansvarat för insamlingen av förpackningar. Det har gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När vi och övriga kommuner i Sverige får ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt.

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan. Sedan kan extra tjänster komma att kosta, som exempelvis extra tömningar eller tätare hämtningsintervall.

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Producenterna ska alltså ersätta kommunen för sådana kostnader (det ska inte innebära några kostnader för kommunens invånare).

I flerbostadshus kan samlokaliserade verksamheter vara frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen. Om dessa företag delar avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten ska de anmäla detta till oss.

Har du fler frågor om Hemsortering i Lidköping?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se