Hemsortering - för dig som äger flerbostadshus

Du som äger ett flerbostadshus ska ordna så att de boende i huset senast 2027 får möjlighet att sortera matavfall, restavfall och förpackningar av pappers, plast, metall och glas i separata sopkärl.

Börja förbereda inför Hemsortering redan nu

Som fastighetsägare av flerbostadshus har du fram till 2027 på dig att ordna Hemsortering åt dina hyresgäster. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallskärlen. Det är också du som bekostar eventuell ny- eller ombyggnation. Därför kan det vara bra att börja planera och förbereda inför Hemsortering redan nu.

Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Avfallskärl och uppmärkning för flerbostadshus

Den gemensamma insamlingsplatsen för sopsortering ska vara i eller vid fastigheten och ihop med avfallskärlen för mat- och restavfall. Hur många och hur stora kärl du behöver bestämmer du i samråd med Lidköping miljö och teknik. Det är viktigt att alla avfallskärl är uppmärkta med dekaler eller skyltar på väggarna. Det gör det enklare för hyresgästen att sortera rätt. Dekaler och skyltar kan du kunna beställa själv.

Hjälp dina hyresgäster att sortera rätt

Det ska vara lätt att göra rätt! Skapa goda förutsättningar för dina hyresgäster att sortera avfallet bättre. Då ökar återvinningsgraden och ditt restavfall minskar. Okunskap leder ofta till felsortering vilket kan innebära att dina kärl inte kan tömmas. Nedan hittar du länkar till material som du fritt kan ladda ner och använda i ditt soprum, i trappuppgången eller dela ut till hyresgästerna. Länkar och material kommer att fyllas på efter hand.

Vad behöver jag göra som äger flerbostadshus?

Från 1 januari 2024 får Lidköping miljö och teknik ansvaret att samla in förpackningar från alla hushåll i Lidköping. Det innebär att du endast kan anlita oss för att hämta förpackningsavfallet. Vi kommer att kontakta dig under hösten 2023.

  • Om du idag har en privat entreprenör som hämtar förpackningar behöver du säga upp det avtalet. Kontakta oss för att teckna nya abonnemang.
  • Om du idag redan har anlitat Lidköping miljö och teknik för hämtning av förpackningar behöver du inte göra något. Det du kan börja med är att planera för Hemsortering, om du inte redan har abonnemang för alla förpackningar.

Från 1 januari 2024 får Lidköping miljö och teknik ansvaret att samla in förpackningar från alla hushåll i Lidköping. Det innebär att du endast kan anlita oss för att hämta förpackningsavfallet. Du har fram till 2027 på dig att ordna Hemsortering åt dina hyresgäster.

Från 1 januari 2024 ska alla hushåll i Sverige sortera matavfall. Det innebär att det blir obligatoriskt för dig som äger flerbostadshus att ordna detta åt dina hyresgäster. Kontakta Lidköping miljö och teknik för att teckna abonnemang. Då planerar ni tillsammans införandet av matavfallsinsaming i just din fastighet. Du som ännu inte har matavfallsinsamling vid ditt flerbostadshus kommer att bli kontaktad under hösten 2023.

Har du fler frågor om Hemsortering i Lidköping?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se