Dagvatten och skyfall

Dagvatten är regnvatten och vatten från smältande snö från tak, vägar, torg och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar vidare till närmaste vattendrag. När det regnar mer än normalt, kraftiga regn, kallas det för skyfall. För att undvika översvämningar, källaröversvämningar och föroreningar i våra vattendrag behöver vi hjälpas åt.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner av på markytan eller hårda ytor som gator, tak och parkeringsplatser. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är genom rännstensbrunnarna du kan se i stadens gator, via rörledningar i marken, som leds ut i Vänern.

Skyfall är när det regnar extremt mycket under en kort tid. 50mm regn under en timme definierar SMHI som ett skyfall.

Man brukar prata om allt från 10-årsregn till 100-årsregn. Begreppet används för att beskriva hur mycket nederbörd som faller under en viss tid, en viss mängd vatten kan alltså vara antingen ett 10-årsregn eller ett 100-årsregn beroende på hur lång tid det tar för mängden vatten att nå markytan.

Värt att notera är att begreppet årsregn har skapats för att visa på sannolikheten för hur ofta regnen återkommer. Detta betyder att det kan falla mer än ett 10-årsregn under en tioårsperiod. (Bildkälla: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.)

100årsregn

Takvatten som via stuprören är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och ska inte ta emot takvatten. Om reningsverket blir överbelastad måste orenat avloppsvatten släppas ut i Lidan och Vänern. Lidköpings kommun arbetar med att påverka fastighetsägare att bortkoppla sina stuprör från spillvattennätet.

Förslag till lösningar:

  • Installera en utkastare och låt vattnet rinna fritt ut på gräsmattan: Koppla bort stupröret ifrån röret i marken (det som sticker upp ur jorden som är kopplat till avloppsledningen), plugga markröret och led takvattnet via ett rör eller en ränna ut till gräsmattan.
  • Tillverka en stenkista eller ett magasin: Samma åtgärd som det föregående förslaget, men i detta fall gräver du en stenkista eller ett magasin av dagvattenkasetter som vattnet rinner igenom ned i marken istället för ut på gräsmattan. Det gör att vattnet fördelas mer effektivt i marken.

Hårdgjorda ytor på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vattnet. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämningsrisken i kollektivets ledningar, och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

Under 2019 anlades en regnbädd på parkeringen vid Nya stadens torg i Lidköping för att ta hand om regnvattnet. Detta vattnet gick tidigare rakt ut i Lidan och Vänern. Men varför vill man då ändra på det? Svaret är enkelt, vattnet för med sig alla föroreningar från staden och ut i våra vattendrag. Det förorenar vår närmiljö och i längden även vårt dricksvatten som kommer från Vänern. Vi ville prova något nytt i Lidköping, något som bidrar till att rena vattnet innan det går ut i våra vattendrag. Lösningen blev rengnbädden. Du hittar rapport om regnbädden på Ängens ARVs hemsida Öppnas i nytt fönster. under publikationer.

Du kan minska föroreningarna i dagvattnet genom att undvika att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj i stället biltvätten, där samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Läs mer om att tvätta bilen rätt här

Mikroplaster är små plastpartiklar som varierar i storlek mellan 1nm-5mm. Mikroplaster kommer i första hand ifrån plastprodukter som nöts ner av väder och vind. Exempel på uppkomst är nedskräpning och fordonstrafik. Omfattande mätningar har gjorts i Lidköpings stads vattendrag. Läs mer om mikroplaster på sidan Ängens ARV Öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se