Abonnemang, avgifter och tjänster för avfallshantering

Lidköpings kommuns avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.

Om du äger eller är nyttjandehavare av en fastighet och producerar hushållsavfall behöver du teckna abonnemang för sophämtning. Avgiften betalar du till Lidköping miljö och teknik.

Privatpersoner

Här hittar du avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid en- och tvåbostadshus i Lidköping.

Avgifter för mat- och restavfall 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

Kärl 1 - 240 liter:
Mat- och restavfall (inkl. grundavgift 650 kr)

Varannan vecka

2 287 kr

Kärl 1 - 370 liter:
Mat- och restavfall (inkl. grundavgift 650 kr)

Varannan vecka

3 370 kr

Tilläggstjänst veckotömning:
240 liter (v.21-v.36)

Varje vecka

2 633 kr

Tilläggstjänst veckotömning:
370 liter (v.21-v.36)

Varje vecka

4 370 kr

Hemkompost - 140 liter*
(inkl. grundavgift 650 kr)

Varannan vecka

2 013 kr

* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.

Avgifter för Hemsortering* 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

Kärl 2 - 240 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Var fjärde vecka

0 kr

Kärl 2 - 370 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Var fjärde vecka

0 kr

Kärl 2 - 240 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Varannan vecka

500 kr

Kärl 2 - 370 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Varannan vecka

750 kr

*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.

Här hittar du avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid fritidshus. Sophämtning utförs under perioden v.19 - v.38.

Avgift för mat- och restavfall 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

Kärl 1 - 240 liter:
Mat- och restavfall (inkl. grundavgift 325 kr)

Varannan vecka

1 523 kr

Kärl 1 - 370 liter:
Mat- och restavfall (inkl. grundavgift 325 kr)

Varannan vecka

2 331 kr

Hemkompost - 140 liter*
(inkl. grundavgift 325 kr)

Varannan vecka

1 288 kr

* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.

Avgifter för Hemsortering* 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

Kärl 2 - 240 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Var fjärde vecka

0 kr

Kärl 2 - 370 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Var fjärde vecka

0 kr

Kärl 2 - 240 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Varannan vecka

250 kr

Kärl 2 - 370 liter:
Plast- och pappersförpackningar

Varannan vecka

350 kr

*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.

Vid en– och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall under perioden v.16 - v.45.

  • Du som bor väster om järnvägen får tömning jämna veckor: v.16 - v.44
  • Du som bor öster om järnvägen får tömning ojämna veckor: v.17 - v.45
  • Du som bor utanför Lidköpings tätort får tömning ojämna veckor: v.17 - v.45.

Avgifter för trädgårdsavfallshämtning 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

140 liter

Varannan vecka

974 kr

190 liter

Varannan vecka

974 kr

240 liter

Varannan vecka

974 kr

370 liter

Varannan vecka

974 kr

Avgift för byte av sopkärl

Tjänst

Avgift/tillfälle

Byte av sopkärl

75 kr

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare ring Kontaktcenter på 0510-77 00 00. Vid akuta problem eller under jourtid, ring 0749 14 05 63. Tänk på att beställa tömning fem dagar i förväg för att undvika eventuella akutavgifter.

Avgifter för slamtömning 2024

(Alla avgifter är inkl. moms)

Tjänst

Avgift

Tömning av slamavskiljare / sluten tank

1 023 kr/st

Behandlingsavgift per m3

426 kr/m3

Tillägg per m3 för brunnar över 5 m3

86 kr/m3

Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag)

1 592 kr/st

Akut tömning beställd före kl 08.00 (utförs samma arbetsdag)

1 961 kr/st

Akut tömning inom 24 timmar, samt lördag, söndag eller helgdag

3 087 kr/st

Rensbrunn / fördelningsbrunn

263 kr/st

BDT - brunn i samband med tömning av sluten tank

413 kr/st

Behandlingsavgift BDT-brunn

426 kr/m3

Tillkommer för slanglängd 25-70 meter

8 kr/meter

Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng

1 465 kr/tim

Följande avfall räknas inte som hushållens grovavfall och är därför avgiftsbelagt

Avfall

Avgift

Asbest

1 275 kr/ton

Blåbetong

Kontakta Renhållningen

Eternit

1 275 kr/ton

Mer information om avfall, farligt avfall och hur du går till väga för att ansöka om förlängt hämtningsintervall med mera, hittar du på kommunens webbplats:

Flerbostadshus och verksamheter

Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall vid flerbostadshus och verksamheter.

Grundavgift 2024

Kundkategori

Avgift/år

Flerbostadshus

195 kr/lägenhet

Avgift för mat- och restavfall 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

140 liter matavfall

Varannan vecka

857 kr

190 liter matavfall

Varannan vecka

1 163 kr

240 liter matavfall

Varannan vecka

1 469 kr

190 liter restavfall

Varannan vecka

1 286 kr

370 liter restavfall

Varannan vecka

2 478 kr

660 liter restavfall

Varannan vecka

4 080 kr

140 liter matavfall

Varje vecka

1 715 kr

190 liter matavfall

Varje vecka

2 323 kr

240 liter matavfall

Varje vecka

2 936 kr

140 liter restavfall

Varje vecka

1 988 kr

190 liter restavfall

Varje vecka

2 573 kr

370 liter restavfall

Varje vecka

5 052 kr

660 liter restavfall

Varje vecka

8 333 kr

Avgifter för Hemsortering* 2024

Pappersförpackningar

Avgift/år

Varannan vecka

0 kr

Varje vecka

2 200 kr

Två gånger i veckan

5 500 kr

Plastförpackningar

Avgift/år

Varannan vecka

0 kr

Varje vecka

1 100 kr

Två gånger i veckan

3 100 kr

Metallförpackningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

0 kr

Var fjärde vecka

0 kr

Varannan vecka

1 300 kr

Varje vecka

2 300 kr

Glasförpackningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

0 kr

Var fjärde vecka

0 kr

Varannan vecka

1 300 kr

Varje vecka

2 369 kr

Tidningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

1 100 kr

Var fjärde vecka

1 391 kr

Varannan vecka

2 292 kr

*Hemsortering innebär fastighetsnära insamling av förpackningarna plast, papper, glas och metall. Läs mer om Hemsortering här.

Grundavgift 2024

Kundkategori

Avgift/år

Verksamhet

300 kr/hämtställe

Avgift för mat- och restavfall samt osorterat avfall 2024

Abonnemang

Intervall

Avgift/år

140 liter matavfall

Varannan vecka

857 kr

190 liter matavfall

Varannan vecka

1 163 kr

240 liter matavfall

Varannan vecka

1 469 kr

190 liter restavfall

Varannan vecka

1 286 kr

370 liter restavfall

Varannan vecka

2 478 kr

660 liter restavfall

Varannan vecka

4 080 kr

140 liter matavfall

Varje vecka

1 715 kr

190 liter matavfall

Varje vecka

2 323 kr

240 liter matavfall

Varje vecka

2 936 kr

140 liter restavfall

Varje vecka

1 988 kr

190 liter restavfall

Varje vecka

2 573 kr

370 liter restavfall

Varje vecka

5 052 kr

660 liter restavfall

Varje vecka

8 333 kr

140 liter osorterat avfall

Varannan vecka

1 839 kr

190 liter osorterat avfall

Varannan vecka

2 205 kr

370 liter osorterat avfall

Varannan vecka

2 976 kr

660 liter osorterat avfall

Varannan vecka

5 776 kr

140 liter osorterat avfall

Varje vecka

2 394 kr

190 liter osorterat avfall

Varje vecka

3 119 kr

370 liter osorterat avfall

Varje vecka

6 020 kr

660 liter osorterat avfall

Varje vecka

10 060 kr

4-6 m3 container osorterat avfall

Varannan vecka

25 482 kr

7-10 m3 container osorterat avfall

Varannan vecka

29 632 kr

4-6 m3 container osorterat avfall

Varje vecka

41 545 kr

7-10 m3 container osorterat avfall

Varje vecka

48 345 kr

Avgift för hämtning av förpackningar 2024

Pappersförpackningar

Avgift/år

Varannan vecka

2 500 kr

Varje vecka

5 001 kr

Två gånger i veckan

9 998 kr

Plastförpackningar

Avgift/år

Varannan vecka

1 292 kr

Varje vecka

2 500 kr

Två gånger i veckan

5 001 kr

Metallförpackningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

1 200 kr

Var fjärde vecka

1 517 kr

Varannan vecka

2 500 kr

Varje vecka

5 001 kr

Glasförpackningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

721 kr

Var fjärde vecka

843 kr

Varannan vecka

1 293 kr

Varje vecka

2 584 kr

Tidningar

Avgift/år

Fyra gånger per år

1 200 kr

Var fjärde vecka

1 517 kr

Varannan vecka

2 500 kr

Läs om hur du inom företag och verksamhet kan tänka inför ditt besök på Kartåsens återvinningscentral.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se