Abonnemang, avgifter och avtal för vatten och avlopp

I Lidköpings kommun finansieras denna verksamhet genom avgifterna i VA-taxan och ska enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten.

In och utflyttning

Vid nybyggnad eller försäljning av fastighet, samt vid överlåtelse eller nyetablering av rörelse med egen vattenmätning, ska du göra en anmälan till Lidköping miljö och teknik, vatten och avlopp. Anmälan görs via e-tjänsten som du når via länken.

Vi erbjuder olika betalsätt:

 • E-faktura: E-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på din bank och godkänna fakturan så betalas den. Uppgifter som OCR-nummer, belopp och betalningsdag är redan ifyllda när e-fakturan kommer till dig.
 • E-postfaktura: E-postfaktura är detsamma som en vanlig faktura, med skillnaden att den skickas till en e-postadress som ett bifogat PDF-dokument. E-postfaktura är i första hand avsedd för företag och organisationer.
 • Svefaktura: Endast för företag. En standard för elektronisk utväxling av fakturor för att fakturera myndigheter och staten.
 • Elektronisk faktura: Du som är ansluten till en digital postlåda som tex. Mina meddelande eller Kivra får automatiskt din faktura dit. Läs mer om Kivra och hur du ansluter dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Pappersfaktura: Om du inte har valt något annat alternativ får du automatiskt en pappersfaktura hem med posten
 • Autogiro: Samtliga leveranssätt kan kompletteras med betalsätt autogiro. Räkningen betalas då helt automatiskt från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på bankkontot dagen före förfallodagen. Tjänsten är kostnadsfri.

Privatpersoner

Avgifterna gäller från 1 maj 2024

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

Inkl. moms

Vatten

11,90 kr

Avlopp

17,85 kr

Vatten och avlopp tillsammans

29,75 kr

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

Småhus

Inkl. moms

Fast avgift

1 580 kr

Lägenhetsavgift

885 kr

Dagvatten fastighet

175 kr

Dagvatten gata

120 kr

Den fasta avgiften består av tre delar

 • Grundavgift
  Avgiften, som du betalar per fastighet och år, motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.
 • Lägenhetsavgift
  Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.
 • Dagvattenavgiften
  Dagvattenavgiften, som du betalar per lägenhet och år, täcker verksamhetsområdets kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten.

Här kan du läsa taxan i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag och verksamheter

Här hittar du information om vad som gäller för företag, industrier och andra fastigheter. Avgifterna gäller från 1 maj 2024.

Förbrukningsavgift för fastigheter som inte används för bostadsändamål

Förbrukningsavgift för fastigheter som inte används för bostadsändamål

Exkl. moms

Inkl. moms

Fast avgift per fastighet

1 264 kr

1 580 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter

23,80 kr

29,75 kr

Avgift per år och vattenmätare/mätarkombination1 x Qn 2,5 / Q3 4*

2 124 kr

2 655 kr

2 x Qn 2,5 / Q3 4

9 196 kr

11 495 kr

3 x Qn 2,5 / Q3 4

21 460 kr

26 825 kr

4 x Qn 2,5 / Q3 4

35 616 kr

44 520 kr

5 x Qn 2,5 / Q3 4

49 768 kr

62 210 kr

1 x Qn 6 / Q3 10

11 560 kr

14 450 kr

2 x Qn 6 / Q3 10

47 412 kr

59 265 kr

3 x Qn 6 / Q3 10

73 352 kr

91 690 kr

1 x Qn 10 / Q3 16

30 900 kr

38 625 kr

2 x Qn 10 / Q3 16

73 352 kr

91 690 kr

3 x Qn 10 / Q3 16

141 760 kr

177 200 kr

4 x Qn 10 / Q3 16

217 240 kr

271 550 kr

Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten fastighet (Df)

788 kr

985 kr

Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten gata (Dg)

520 kr

650 kr

*Qn = flödeshastighet per timme

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften betalar du per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Den fasta avgiften består av tre delar

 • Du betalar en grundavgift per fastighet och år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.
 • Du betalar en avgift för vattenmätare eller mätarkombination som är beräknad utifrån den nytta och kapacitet fastigheten har av sin VA-anslutning. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.
 • Du betalar en dagvattenavgift som täcker verksamhetsområdets kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten från fastighetens hårdgjorda ytor, till exempel tak, innergårdar, parkeringsplatser osv. Avgiften tas ut efter storleken på fastighetens tomtyta.

Här kan du läsa taxan Avgifter särskilda VA-tjänster i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA-föreningar (utanför verksamhetsområdet)

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten som förbrukas.

Avgifterna gäller från 1 maj 2024.

Anläggningsavgift VA

Anläggningsavgift VA


Fastighet som ej har gemensam inkoppling

Inkl. moms

Avgift bostadsfastighet med egen lägenhet

31 355 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

15 875 kr

Fastigheter som kopplar in sig gemensamt

Avgift per bostadsfastighet med en lägenhet

23 815 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

15 875 kr

Brukningsavgift VA inkl. moms

Brukningsavgift VA
Kostnad fördelad per vattentjänst

Enbart vatten

Enbart spillvatten

Vatten och spillvatten

En avgift per mätarställe

634 kr

951 kr

1 585 kr

En avgift per m3 levererat vatten

11,90 kr

17,85 kr

29,75 kr

En avgift per år och lägenhet

354 kr

531 kr

885 kr

Här kan du läsa Villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se