Gräva på tomten och riktlinjer för markarbeten

När du själv, eller någon du anlitar, ska gräva på din tomt är det viktigt att veta var det finns nedgrävda ledningar. När du ska gräva använder du tjänsten Ledningskollen Länk till annan webbplats.. Ledningskollen är en gratis webbtjänst där du får reda på var elledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns. 

Ledningskollen

Vi på Lidköping elnät är skyldiga att märka ut våra kablar fram till din anslutningspunkt. Genom att använda Ledningskollen Länk till annan webbplats. skyddar du ledningar mot avgrävningar, och förenklar och samordnar grävarbeten. När du använder Ledningskollen skapar du ett ärende, och får sedan svar från alla som har ledningar i det område du vill gräva.

Det är en fördel om det är den som ska utföra arbetet som anmäler ärendet, eftersom det då är lättare för oss att komma i kontakt med rätt person.

Riktlinjer för markarbeten och beställning av anvisning av elkablar

Beställning av ledningsanvisning

Ledningsanvisningens genomförande och giltighet

  • Ledningsanvisning på plats innebär spraymålning/märkpinnar på marken.
  • Ledningsanvisningen och utlämnad dokumentation gäller i 30 dagar.
  • Det är upp till förfrågaren att underhålla markeringar och förstärka dessa om andra åtgärder påverkar synligheten. Det kan vara bra att den som ska utföra grävningen är på plats när anvisningen utförs.

Säkerhetsåtgärder

  • Ledningars placering på kartan/precision i anvisningen kan avvika mot verkligheten. Handgrävning gäller därför inom en (1) meter åt vardera håll från anvisningen/kabelns läge. Detta gäller även kabelns djup.
  • Vid grävning/borrning i närheten av högspänningskabel 40 kV ska anvisning på plats alltid genomföras innan arbetet påbörjas. Vid högspänning 40 kV gäller handgrävning minst två (2) meter åt vardera håll från anvisad kabel, även gällande kabelns djup.
  • Jordborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte utföras närmare än fyra (4) meter åt vardera håll från anvisningen/kabelns läge. Om arbete skall utföras närmare måste kablar friläggas genom handgrävning innan arbetet utförs.

Skador och ersättningar

  • Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan att anvisning har skett, eller skador som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet blir ansvarig part ersättningsskyldig. Ansvarig part kommer således att debiteras de kostnader som uppkommer för reparationer samt andra kostnader och/eller skador som uppstår för Lidköping Elnät med anledning av skadan.

Övrigt

  • Lidköping elnät ansvarar endast för sina egna ledningar.
  • Endast entreprenörer som utsetts av Lidköping elnät har rätt att utföra friläggning och flyttning av Lidköping elnäts ledningar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se