Nu förstärker vi elnätet för att klara framtidens effektbehov

Med start i maj 2023 kommer det att genomföras ett arbete med förstärkning av elnätet på en sträcka mellan Stubbehagen vidare ut mot Ulriksdal och Stenhammar i Lidköping. Här kan ni läsa mer om vad arbetet innebär och hur tidsplanen ser ut.

Etapp 1

I första etappen kommer arbete att pågå parallellt på två platser under juni-juli månad. Dels kommer arbete att utföras mellan Skogvaktarevägen och Stengatan, dels längs med Läckövägen/Ulriksdalsvägen (se illustration). Styrd borrning kommer att användas som metod för att inte behöva avverka befintliga träd.

Styrd borrning innebär att skyddsrör för elkablarna dras ner under marken. För att kunna utföra detta behöver rör svetsas ihop till rätt längd ovan mark, innan de dras ner under marken. I det förberedande arbetet inför den styrda borrningen kommer det därför att genomföras svetsning av rör bredvid gång- och cykelvägen på anvisad plats på grönyta vid Gläntvägen. Här vill vi flagga för att de långa rören kommer ta stor markyta i anspråk tillfälligt.

För att undvika någon längre avstängning av gång- och cykelvägen i detta skede och för att ändå kunna förvara rören på plats, kommer sly och enstaka träd behöva tas ned bakom befintliga lyktstolpar vid Gläntvägen ner mot tunneln under Läckövägen. Detta arbete kommer att utföras under maj-juni månad 2023.

En tillfällig avstängning av gång- och cykelvägen kommer dock att behövas när rören ska dras ner i marken under Nya Stadens skog till Skogvaktarevägen, denna avstängning kommer att aviseras i god tid.

Som avslutning på etapp 1 kommer elkablarna att dras i rören från Skogvaktarevägen till Stengatan under hösten 2023.

Etapp 2

I den andra etappen kommer gång- och cykelvägen att behöva stängas av för schaktarbete. Områden som berörs är gång- och cykelvägen parallellt med Plastgatan och sista delen av Läckövägen (se illustration). Detta arbete är planerat under 2024 och avstängningen av gång- och cykelvägen kommer att aviseras i god tid innan genomförandet.

Generellt kring projektet

Under byggtiden kommer våra entreprenörer, underentreprenörer och röjningsarbetare, samt vårt materiel att finnas i ditt område.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter som kan uppstå under byggnationen.

Ytterligare frågor?

Har du funderingar eller frågor kring projektet kan du ta kontakt med:

Anders Olsson
Anläggningschef
Lidköping miljö och teknik
0510-77 05 92

Etapper Stenhammar-Skogsvägen
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: